.

Ký kết quy chế phối hợp công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 11/06/2016, 08:17 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 10-6, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác.
Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác.
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ba cơ quan; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng.
 
Theo đó, 3 cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động của cơ quan Thanh tra Quốc phòng và pháp chế trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng (nếu có); trao đổi thông tin về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan và các nhiệm vụ khác...
 
Sau phần thảo luận, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp công tác.
 
H.Tr