.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy

Thứ Ba, 05/04/2016, 17:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy được tổ chức vào ngày 5-4.

M
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Đặc biệt, năm 2015 và quý I-2016, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp và học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công tác tham mưu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang được đẩy mạnh. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và ký cam kết thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo dấu ấn quan trọng trong việc thực hiện đổi mới công tác cán bộ của tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Các mặt công tác khác như tiếp dân, xử lý đơn thư, công nghệ thông tin, văn thư cơ yếu, lưu trữ, lý tài chính... của Văn phòng Tỉnh ủy cũng có nhiều chuyển biến quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên của Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục nỗ lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy; không ngừng đổi mới lề lối, phong cách làm việc để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng tâm trước mắt là phối hợp tham mưu việc triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tập trung tham mưu lãnh đạo hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham mưu thực hiện tốt chủ đề “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” và Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp và văn bản của cấp ủy; thường xuyên coi trọng công tác thi đua; không ngừng chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Ngọc Mai