.

Thị uỷ Ba Đồn: Ký cam kết về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thứ Bảy, 26/03/2016, 16:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-3, Ban Thường vụ Thị uỷ Ba Đồn tổ chức hội nghị quán triệt Quy định và ký cam kết về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 03-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối tượng áp dụng là các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.

Theo đó, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu được tiến hành một cách công khai và khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng trình tự, tính chất và mức độ vi phạm. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có năng lực trình độ và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của thị xã Ba Đồn đã ký cam kết thực hiện các nội dung theo quy định với quyết tâm chính trị và tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả cao nhất trước Ban Thường vụ Thị ủy.

Hiền Chi