.

Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Tài nguyên-Môi trường: Ký kết chương trình phối hợp năm 2016

Thứ Tư, 23/03/2016, 22:21 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 23-3, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Tài nguyên-Môi trường tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp năm 2016.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Tài nguyên-Môi trường ký kết chương trình phối hợp năm 2016.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Tài nguyên-Môi trường ký kết chương trình phối hợp năm 2016.
Chương trình phối hợp thực hiện trên cơ sở chương trình phối hợp số 18 ngày 1-6-2012 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ Tài nguyên-Môi trường, giai đoạn 2012-2016 về triển khai tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hệ thống MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân.
 
Theo đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và Sở Tài nguyên-Môi trường sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18-3-2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường…
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức lễ hưởng ứng ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam.
 
Sở Tài nguyên-Môi trường sẽ phân công đại diện lãnh đạo sở, các chi cục, phòng, ban liên quan phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đồng thời cử giảng viên phối hợp truyền đạt Luật bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2016 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức tại các khu dân cư...

Đ.V