.

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Ba, 19/08/2014, 14:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 19-8, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020". Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

a1
Các đại biểu dự cuộc họp.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh ta đã tập trung hướng về cơ sở, tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, lấy lợi ích của hội viên làm mục tiêu để tổ chức hoạt động. Hội đã tập trung đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn, trong đó trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, lồng ghép với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, mỗi năm, Hội Nông  dân đã triển khai cho hơn 80.000 hội viên đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới đạt hiệu quả. Hội cũng đã vận động giúp đỡ trên 18.200 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua nhiều hình thức tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn.

Bên cạnh đó, thông qua các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, hội viên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình. Công tác đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân cũng được thực hiện hiệu quả với trên 17.700 lượt lao động được tham gia tư vấn, đào tạo nghề. Từ năm 2009 đến nay, phong trào nông dân và công tác hội trong tỉnh luôn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhờ vậy, vai trò, vị thế của Hội Nông dân các cấp ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, cũng như đánh giá lại quá trình thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư. Qua đó, rút kinh nghiệm và đề các giải pháp thích hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo, các thành viên trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận những chuyển biến tích cực của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và nỗ lực, cố gắng của Hội Nông dân các cấp tỉnh ta; hoạt động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trong thời gian tới cần phải tăng cường công tác tuyên truyền về Kết luận 61-KL/TW để cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân hiểu rõ, tích cực hưởng ứng thực hiện. Các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu giúp Ban Chỉ đạo huy động tốt các nguồn lực để thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên trong tổ chức thực hiện Kết luận 61-KL/TW; phát huy hiệu quả của Quỹ hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội nông dân các cấp, đào tạo nghề cho hội viên nông dân...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, cần phải khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW.

A.T