.

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Sáu, 15/08/2014, 16:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 5-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng đầu năm 2014.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành. Tại điểm cầu tại tỉnh ta có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 5-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện.

Tính đến hết 12-2013, việc chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức, biên chế hành chính và các điều kiện về tài chính, trang thiết bị, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Văn phòng Bộ, cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố về tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp tại 24 bộ, cơ quan; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cơ bản hoàn thành, giúp ổn định tổ chức, hạn chế tình trạng gián đoạn trong công tác kiểm soát TTHC.

Hầu hết các tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp sau khi nhận chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã phát huy vai trò tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC. Nhiều bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xác định cải cách TTHC, kiểm soát TTHC là một trong những tiêu chí quan trọng, cần tập trung và quan tâm đẩy mạnh để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

6 tháng đầu năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc đơn giản hóa 106 TTHC; thực hiện đánh giá tác động 800 TTHC quy định tại 181 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với 644 TTHC quy định tại 273 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 472 quyết định, công bố 8.640 TTHC; nhận giải quyết gần 53 triệu hồ sơ TTHC…

Hội nghị đã dành thời gian cho đại biểu phát biểu thảo luận về những tồn tại, hạn chế, những kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 5-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2014.

Để công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC triển khai có hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số giải pháp như: tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các cơ quan thực hiện công khai, niêm yết TTHC đúng quy định; bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm soát TTHC; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định, đặc biệt là trong công tác tham gia ý kiến, thẩm định quy định về TTHC tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC…

Ngọc Hải