.

Giám sát việc thực hiện chính sách người có công tại Sở Xây dựng

Thứ Tư, 13/08/2014, 08:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 12-8, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó đoàn giám sát đã có cuộc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công tại Sở Xây dựng. Cùng tham gia có các thành viên đoàn giám sát và đại diện một số sở, ngành liên quan.

>> Tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá tổng thể việc thực hiện các chế độ chính sách

a1
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương kết luận cuộc giám sát.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, Sở Xây dựng đã kịp thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2009 đến nay, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ tiền khởi nghĩa được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 117 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phân bổ 8,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí do Trung ương cấp hỗ trợ nhà ở cho gần 330 người.

Về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án về hỗ trợ nhà ở cho người có công với tổng số hơn 8.650 hộ, trong đó, xây mới hơn 3.670 hộ, sửa chữa gần 4.980 hộ. Tổng nhu cầu vốn cho việc xây mới, sửa chữa nhà ở gần 247 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay, tỉnh Quảng Bình mới được Bộ Tài chính cấp 53 tỷ đồng, chỉ đủ để hỗ trợ cho gần 1.700 hộ, trong khi trên thực tế, nhiều nhà ở của người có công đang xuống cấp, cần phải xây mới, cải tạo, sửa chữa kịp thời. Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành Chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009-2013 với tổng số nhà được hỗ trợ trên 6.500 hộ, trong đó, số hộ nghèo là người có công được hỗ trợ 366 hộ.

Thông qua Đoàn giám sát, lãnh đạo Sở Xây dựng có kiến nghị các Bộ liên quan cần tham mưu cho Chính phủ nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xác định điều kiện, tiêu chuẩn nhằm phân loại đối tượng hỗ trợ một cách chính xác, công bằng, thỏa mãn nhu cầu về nhà ở cho đối tượng người có công. Mặt khác, cần kéo dài thời gian thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, việc ban hành các văn bản của các Bộ trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công quá chậm, gây bị động cho các địa phương trong triển khai thực hiện; nguồn vốn trên cấp chậm.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các văn bản của Chính phủ, các Bộ đã ban hành để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương hỗ trợ nhà ở cho người có công; đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn kinh phí về các địa phương, theo dõi sát và có phương pháp quản lý để nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích.

A.T