.

Khai mạc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác DS-KHHGĐ với cán bộ, phóng viên báo chí

Thứ Năm, 14/08/2014, 15:01 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác DS-KHHGĐ với cán bộ, phóng viên báo chí. Đến dự có đồng chí Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ.
Toàn cảnh Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác DS-KHHGĐ với cán bộ, phóng viên báo chí.
Toàn cảnh hội thảo.
Với mục tiêu chính là chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về vấn đề giảm sinh tại các địa bàn có mức sinh cao giữa phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại Trung ương, Hà Nội và 12 tỉnh có mức sinh cao, tại hội thảo, nhiều nội dung liên quan được triển khai.
 
Đó là báo cáo kết quả thực hiện công tác truyền thông DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2014 và định hướng giai đoạn tới; báo cáo tham luận về mô hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ tuyến cơ sở; báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ của hai tỉnh có mức sinh cao là Nghệ An và Điện Biên; công tác phối kết hợp tuyên truyền tại địa bàn có mức sinh cao.
 
Theo đó, đối với công tác truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ, thuận lợi lớn nhất là ở sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đại chúng các cấp và sự củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp.
 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vẫn còn đó những khó khăn, bao gồm: hạn chế về nguồn kinh phí; thiếu trang thiết bị truyền thông, sản phẩm truyền thông; đội ngũ cán bộ truyền thông thiếu về số lượng, hạn chế về kiến thức, kỹ năng truyền thông, năng lực quản lý…
 
Mai Nhân