.

Khơi dậy và phát huy tiềm năng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 14/08/2014, 14:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-8, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) đã đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại huyện Quảng Trạch.
 
 
Đồng chí Trần Văn Tuân chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Tuân chủ trì buổi làm việc.
Sau khi chia tách địa giới hành chính cấp huyện và thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai Chương trình MTQGXDNTM. Nhiều địa phương trong huyện có tiêu chí thấp, điều kiện nguồn lực hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai và kết quả của Chương trình.
 
Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của người dân trên địa bàn, huyện Quảng Trạch đã kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM các cấp để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện Chương trình theo lộ trình đề ra. Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng góp phần nâng cao nhận thức và vận động người dân tham gia đóng góp các nguồn lực XDNTM.
 
Đến nay, toàn huyện đã đạt được 160 tiêu chí, tăng 130 tiêu chí so với năm 2010, tăng 6 tiêu chí so với năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã cứng hóa hơn 15km đường, nâng cấp xây mới 25 phòng học, 3 trụ sở UBND xã, 8 nhà văn hóa thôn, 2 chợ, người dân tích cực hiến đất, hiến tài sản ước tính trị giá trên 3,5 tỷ đồng... Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng cho lao động nông thôn được quan tâm, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,61%. Nhiều địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Quảng Xuân đạt 15 tiêu chí; Cảnh Dương, Quảng Phú, Quảng Tùng, Quảng Thanh đạt 14 tiêu chí… Đến năm 2015, toàn huyện phấn đấu có 5 xã đạt 19 tiêu chí XDNTM.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Trạch thời gian qua trong bộn bề khó khăn sau khi tách địa giới hành chính.
 
Đồng chí Trần Văn Tuân cũng nhấn mạnh rằng, Chương trình MTQGXDNTM mang ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Do vậy, trong thời gian tới, Quảng Trạch cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình; tập trung  đánh giá cụ thể từng nội dung tiêu chí chương trình của các xã điểm, chỉ đạo quyết liệt các xã điểm thực hiện đúng tiến độ theo lộ trình kế hoạch đề ra.
 
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cần chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân hiểu được vai trò chủ thể nhưng cũng là người thụ hưởng nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế, văn hóa và xã hội nhưng đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của người dân.
 
X.Phú