.

Hội nghị tập huấn về quản lý tổng hợp đới bờ

Thứ Sáu, 15/08/2014, 16:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-8, Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp với Cục Quản lý khai thác Biển và Hải đảo tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý tổng hợp đới bờ cho các đối tượng cán bộ quản lý tại các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Quản lý tổng hợp đới bờ là mô hình quản lý tài nguyên và môi trường sử dụng cách tiếp cận tổng hợp, thống nhất; quá trình lập và hoàn thiện kế hoạch xen kẽ với việc thực hiện kế hoạch có sự tham gia của đầy đủ các bên liên quan nhằm giải quyết những vấn đề quản lý phức tạp ở đới bờ. Quản lý tổng hợp đới bờ nhằm góp phần phát triển và gìn giữ tính nguyên vẹn về sinh thái và sinh cảnh cũng như đảm bảo lợi ích kinh tế cho con người.

Thông qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống, duy trì đa dạng sinh học, giảm thiểu và phòng tránh thiên tai tại các địa phương ven biển. Quảng Bình là tỉnh thứ 13 trong số các tỉnh duyên hải miền Trung phối hợp với Cục Quản lý khai thác Biển và Hải đảo tổ chức truyền thông về quản lý tổng hợp đới bờ với mục tiêu đề ra những chính sách phù hợp, có giải pháp quản lý khoa học, thể hiện trách nhiệm trong việc ứng xử với tự nhiên, môi trường, tài nguyên và nguồn lợi biển đảo để xây dựng vùng ven bờ trở thành một trong những địa bàn chiến lược có vị trí quyết định đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của vùng Trung bộ nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng đều gắn liền với các điều kiện sinh thái tự nhiên của vùng biển đảo nên tiếp cận quản lý tổng hợp đới bờ nhằm hoàn thiện phương thức quản lý tài nguyên biển phục vụ phát triển bền vững.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho các nhà nghiên cứu khoa học trình bày khái niệm, mục tiêu quản lý tổng hợp đới bờ, cơ hội và thách thức; đồng thời đề cập đến tình hình biển Đông qua phân tích của các chuyên gia.

Hiền Chi