.

Thị xã Ba Đồn: Thu ngân sách tăng 44% so với cùng kỳ

Thứ Năm, 22/10/2015, 10:05 [GMT+7]

(QBĐT) - 94 tỷ đồng là tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt 18,8 tỷ đồng (đạt trên 75%), lệ phí trước bạ gần 12,9 tỷ đồng (đạt 95,4%), thuế cấp quyền sử dụng đất trên 50 tỷ đồng (đạt 134%), phí và lệ phí 1,5 tỷ đồng (đạt 80,6%), thuế thu nhập cá nhân 2,4 tỷ đồng (100%), thu đóng góp trên 3,7 tỷ đồng (đạt 87%)...

Nhìn chung, công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt khá và có nhiều sắc thuế đạt, vượt chỉ tiêu cả năm. Về chi ngân sách, trong 9 tháng ước thực hiện trên 379 tỷ đồng; trong đó chi ngân sách thị xã 278 tỷ đồng và ngân sách xã, phường 101 tỷ đồng. Công tác chi ngân sách được thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách và chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

P.V