.

Sản xuất công nghiệp-TTCN tăng 7,8% so với cùng kỳ

Thứ Ba, 20/10/2015, 15:28 [GMT+7]

(QBĐT) - 9 tháng năm 2015, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Bố Trạch tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất 449,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), đạt 72,5% KH, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức tăng giá trị sản xuất giữa các ngành không đều, chất lượng hàng hóa chưa cao, còn khó khăn về cạnh tranh và thị trường tiêu thụ.

P.V