.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Tạo sự bứt phá để đưa Quảng Trạch phát triển

Thứ Ba, 20/10/2015, 10:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sau quá trình chia tách địa giới hành chính nhưng Đảng bộ, quân và dân Quảng Trạch đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần và vật chất của người dân không ngừng được nâng cao.

Khu kinh tế Hòn La hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng to lớn.
Khu kinh tế Hòn La hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng to lớn.

Trong nhiệm kỳ qua, với điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt sau khi chia tách huyện, Quảng Trạch có xuất phát điểm rất thấp. Hệ thống cơ sở vật chất trụ sở làm việc hết sức thiếu thốn, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phải chung nơi làm việc, đội ngũ cán bộ huyện thiếu...Nhưng giữa bộn bề khó khăn ấy, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Huyện vừa củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ huyện, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quán triệt và triển khai thực hiện kiên trì, kiên quyết các chủ trương trên cơ sở vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của huyện để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân.

Gần 2 năm sau chia tách, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Quảng Trạch bước đầu đã ổn định và chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 11,05%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 15,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,2 triệu đồng/năm.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 8,53%, vượt chỉ tiêu đề ra. Một số chương trình phát triển kinh tế trọng điểm có tiềm năng của địa phương đạt được hiệu quả cao. Kinh tế trang trại tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, doanh thu từ các trang trại ngày càng tăng, toàn huyện hiện có 24 trang trại với tổng diện tích 162 ha. Chăn nuôi trên địa bàn phát triển theo hướng tập trung gắn với vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh đã mang lại hiệu quả tích cực.

Nhiều loại giống vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất, tỷ trọng chăn nuôi đạt 48,6%. Về lâm nghiệp, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hàng năm 16,58%. Huyện đã trồng mới được 2.126 ha rừng tập trung, khoanh nuôi bảo vệ 11.727ha, độ che phủ rừng đạt 58%.

Tổng giá trị ngành thuỷ sản đạt 1.914,5 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 23,42%; sản lượng nuôi trồng đánh bắt đạt 10.660 tấn; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 245 ha. Năng lực đánh bắt hải sản được tăng cường, đội tàu của huyện có 844 chiếc với 444 chiếc tham gia đánh bắt xa bờ.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai, trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, hiến tài sản, hiến công trình để xây dựng nông thôn mới. Tổng số tiêu chí các loại đạt được 201/342 tiêu chí, tăng 171 tiêu chí so với năm 2011. Trong đó có 2 xã Cảnh Dương và Quảng Xuân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,47% đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động. Công tác quy hoạch, xây dựng các cụm điểm tiểu thủ công nghiệp được tiếp tục triển khai, có 6 cụm điểm đã được phê duyệt. 

Sau khi chia tách thành lập huyện mới, lãnh đạo huyện đã tập trung hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện lỵ mới tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch chi tiết khu trung tâm văn hóa, hành chính huyện, hiện có 7 dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm huyện lỵ đã và đang khởi công xây dựng phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội thường xuyên được chăm lo thực hiện và đạt kết quả tích cực; thực hiện tốt chính sách tôn giáo. Cơ bản xóa xong tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Nguồn lực đầu tư phát triển ngày càng được huy động tốt hơn, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội được tiếp tục đầu tư nâng cấp và ngày càng phát huy.

Phát triển kinh tế biển là một trong những thế mạnh được ưu tiên của huyện Quảng Trạch trong những năm tới.
Phát triển kinh tế biển là một trong những thế mạnh được ưu tiên của huyện Quảng Trạch trong những năm tới.

Hoạt động văn hoá, thể thao có nhiều tiến bộ; một số lễ hội hàng năm đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện đáng kể. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,83%, bình quân hàng năm giảm 5,07%, thể hiện một sự nỗ lực, phấn đấu lớn của huyện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã được nâng lên. Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nét nổi bật là, đã xác định được một số mặt yếu, khâu khó hoặc lĩnh vực trọng tâm để ban hành văn bản và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm tạo chuyển biến trong thực tế, nhất là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đối thoại với nhân dân; đổi mới công tác cán bộ...

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Đến nay tổng số đảng viên có 5.424 đồng chí, trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.717 đảng viên mới; 100% thôn, xóm trường học có chi bộ Đảng.

Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bước đầu đạt hiệu quả. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh tạo sự chuyển biến về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí đồng lòng trong các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng.

Là một huyện mới chia tách, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề vững chắc để Quảng Trạch tạo sự bứt phá và phát triển trong giai đoạn mới.

Xuân Phú