.

Ngành chăn nuôi tăng trưởng ổn định

Thứ Ba, 20/10/2015, 15:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, nhờ thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có chiều hướng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng tổng đàn.

Tính đến nay, đàn trâu có 7.235 con, đạt 100,5% KH, tăng 1,3%; đàn bò 23.800 con, đạt 103,4% KH, tăng 7,2%; đàn lợn 113.260 con, đạt 100,2 KH, tăng 1,5%; đàn gia cầm 632.200 con, đạt 97,3% KH, tăng 1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 14.060,7 tấn, đạt 79% KH, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Cùng với sự tăng trưởng ổn định của đàn gia súc, gia cầm, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y được triển khai chặt chẽ.

Th.H