.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Tuyên Hóa: Tập trung đột phá vào 3 mũi nhọn trọng điểm

Thứ Ba, 20/10/2015, 12:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hoá cho biết, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, bước vào nhiệm kỳ này, Tuyên Hoá đã sớm chọn 3 mũi nhọn trọng điểm để tạo bước đột phá. Quyết tâm lớn của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Hoá trong nhiệm kỳ này là phấn đấu đưa Tuyên Hóa sớm thoát nghèo và phát triển bền vững...

Phấn khởi trước những thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, cán bộ, đảng viên và nhân dân Tuyên Hoá đang bước vào một nhiệm kỳ mới với không khí hăng say lao động sản xuất, hứa hẹn gặt hái những thành công mới.

Thị trấn Đồng Lê đổi thay từng ngày.
Thị trấn Đồng Lê đổi thay từng ngày.

Bí thư Huyện ủy Tuyên Hoá Hoàng Minh Đề cho hay, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, bước vào nhiệm kỳ này, Tuyên Hoá đã lựa chọn 3 mũi nhọn trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tạo bước đột phá, đó là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung vào phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Tất cả 3 mũi nhọn vừa nêu đều căn cứ vào tình hình thực tế về tiềm năng, lợi thế ở huyện nhà, để từ đó tập hợp trí tuệ của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành nghị quyết chuyên sâu...

Thời gian qua, Tuyên Hoá luôn tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Thực hiện có hiệu quả quy định về nêu gương của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi một cán bộ, đảng viên. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, không ngừng đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn vào các vị trí chủ chốt các cấp.

Làm tốt chính sách thu hút nhân tài của tỉnh và tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc về công tác tại địa phương. Kiên quyết thay thế những cán bộ không đủ năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Đối với vấn đề phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính; đẩy mạnh trồng rừng kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện Tuyên Hoá đã xây dựng một đề án chuyên sâu để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.

Đề án này đã mạnh dạn chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, hạn chế của ngành nông nghiệp huyện như: quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng sản phẩm thấp và chủ yếu xuất thô, chưa qua chế biến; chưa có sản phẩm hàng hoá có thương hiệu nổi bật nên hiệu quả và sức cạnh tranh kém; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất chưa mạnh...

Huyện đã khuyến khích chăn nuôi theo hướng tập trung. Từng bước chuyển chăn nuôi phân tán sang chăn nuôi tập trung và chăn nuôi theo trang trại, gia trại, nông hộ. Chú trọng phát triển chăn nuôi nông hộ đối với những xã có điều kiện chăn nuôi trâu bò đàn. Khuyến khích áp dụng công nghệ, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ khâu giống, thức ăn đến chế biến để nâng cao chất lượng, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Tuyên Hoá có kế hoạch hỗ trợ cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo, đẩy mạnh đình sản bò đực cóc tại những xã như Cao Quảng, Thanh Hoá, Lâm Hoá, Thanh Thạch, Hương Hoá, Kim Hoá...

Mục tiêu đến năm 2020, tổng đàn bò toàn huyện Tuyên Hoá sẽ đạt 15.000 con (trong đó tỷ lệ bò lai chiếm trên 70%); chuyển đổi trên 290 ha đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ, kết hợp sử dụng các loại phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn cho trâu, bò; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư và chăn nuôi trâu, bò...

Nhiều hộ dân Tuyên Hoá tích cực trồng rừng để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Nhiều hộ dân Tuyên Hoá tích cực trồng rừng để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Tương tự, đối với chăn nuôi lợn, Tuyên Hoá đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tổng số đàn lợn trên địa bàn đạt khoảng 32.000 con (trong đó lợn có máu ngoại đạt trên 98%). Huyện khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại kết hợp với việc làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Ở lĩnh vực lâm nghiệp, Tuyên Hoá khuyến khích đẩy mạnh việc trồng rừng kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện tổ chức trồng rừng tập trung được trên 3.000 ha. Thực hiện tốt công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, cải tạo rừng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, nhất là việc chuyển đổi những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế, trồng cao su. Duy trì độ che phủ rừng trên 75% và thực hiện có hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020...

Ở lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, Tuyên Hoá đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 45% số lao động được đào tạo (trong đó qua đào tạo nghề đạt 33%).

Để làm tốt công tác này, địa phương đang tích cực chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phấn đấu tạo thêm nhiều việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn mới; chủ động kết hợp dạy nghề với tập huấn nghề và hỗ trợ nông dân sau học nghề để phát triển sản xuất; lồng ghép các chương trình nhằm gắn đào tạo nghề với đẩy mạnh xuất khẩu lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu và tích cực tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Mục tiêu mà Tuyên Hoá đề ra, đó là phấn đấu hàng năm xuất khẩu 250 đến 300 lao động...

Với ý chí và quyết tâm mới, chắc chắn Tuyên Hoá sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX vừa đề  ra.

Văn Minh