.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Minh Hóa: Quyết tâm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thứ Ba, 20/10/2015, 13:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Tại Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XX, Đảng bộ huyện đã xác định mục tiêu trong 5 năm tới là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp để sớm đưa Minh Hóa giảm nghèo nhanh và bền vững.

>> Chung sức xây dựng nông thôn mới: Bền bỉ, sáng tạo và hiệu quả

>> Xây dựng thành phố du lịch

>> Bố Trạch: Phấn đấu xứng danh quê hương di sản

>> Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã tập trung xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề như: phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế, mở mang thương mại, dịch vụ... nên kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,57%/năm. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2015 ước đạt 292,693 tỷ đồng, tăng 40,68% so với năm 2010. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 9.221,4 tấn. 

Chương trình phát triển chăn nuôi, trồng rừng tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, huyện có tổng đàn gia súc 37.740 con, đạt 76,58% so với chỉ tiêu đề ra; tổng đàn gia cầm 76.000 con. Chương trình trồng rừng kinh tế được chú trọng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ độ che phủ rừng. Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm đúng mức.

Nhiều địa phương trong huyện đã thực hiện có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình dự án đầu tư phát triển rừng. Trong 5 năm đã trồng được 3.959 ha rừng kinh tế; khoanh nuôi, bảo vệ rừng 105.376 ha, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 78% (chỉ tiêu 75%).

Các hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng. Đặc biệt trung tâm thương mại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi vào hoạt động là đầu mối quan trọng cho việc giao lưu hàng hoá với các nước bạn Lào, Thái Lan; điểm du lịch khám phá hang động Tú Làn cũng được khai thác bước đầu đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Bộ mặt huyện Minh Hóa ngày càng khởi sắc.
Bộ mặt huyện Minh Hóa ngày càng khởi sắc.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã huy động từ các tổ chức, cá nhân số tiền 42,540 tỷ đồng để xây dựng 1.095 nhà cho hộ nghèo, 557 nhà cho hộ chính sách và 125 nhà tránh lũ. Chính quyền các cấp đã quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả để nhân rộng; tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay và sự giúp đỡ của cộng đồng để tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2014 còn 28,57%. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt được kết quả đáng kể. Số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm 1.900 người, trong đó tạo thêm việc làm cho 1.100 người, tạo việc làm mới 800 người; có 164 trường hợp được vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Minh Hóa đã tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ, đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức trung bình chung cả tỉnh; chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch; việc lồng ghép các chương trình dự án ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững...

Phát huy những kết quả đã được, khắc phục những khó khăn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ và du lịch...

Nhiệm kỳ mới, Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh triển khai 2 chương trình kinh tế trọng điểm là trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi, liên kết “4 nhà” để nông dân có vốn đầu tư, để giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất và yên tâm cho đầu ra sản phẩm.

Về trồng rừng, Minh Hóa phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích rừng trồng đạt 4.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng 79%. Để làm được điều này, huyện tiếp tục duy trì trồng, chăm sóc và khai thác diện tích hiện có. Đồng thời, chuyển đổi một số diện tích đất rừng nghèo, tận dụng triệt để đất trống đồi trọc, đất hoang hóa để trồng rừng; quản lý, khai thác hợp lý, có hiệu quả nguồn lợi từ diện tích rừng tự nhiên.

Thời điểm này vẫn còn nhiều người dân Minh Hóa phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa có sự tập trung. Nhiều hộ chăn nuôi vẫn còn thả rong trâu bò, chưa chú trọng việc chăm sóc nên chất lượng và hiệu quả chưa cao. Để giải quyết vấn đề này, Đảng bộ huyện chỉ đạo cơ sở và người dân đẩy mạnh làm chuồng trại, trồng cỏ, tích trữ rơm, rạ cho trâu bò ăn.

Đẩy mạnh chuyển đổi giống vật nuôi bằng việc thay thế giống bò địa phương (bò cỏ) sang các loại bò lai. Tăng số lượng và chất lượng tổng đàn, chú trọng chăn nuôi tập trung, phát triển chăn nuôi gà thả vườn, nuôi ong lấy mật; xây dựng thương hiệu mật ong, gà đồi Minh Hóa. Phấn đấu đưa tổng đàn gia súc đạt từ 39.000-40.000 con.

Đối với các hoạt động dịch vụ, thương mại và du lịch, Minh Hóa tập trung kết nối khu dịch vụ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bãi Dinh, ngã ba Khe Ve..., xây dựng điểm cung cấp dịch vụ phục vụ vận tải, du lịch. Tập trung phát triển mạng lưới thương mại ở các trung tâm cụm xã và các chợ xã, khuyến khích phát triển các quầy bách hóa tổng hợp, vật tư nông nghiệp, phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng phát triển du lịch, khai thác có hiệu quả du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch hang động... 

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã làm cho quê hương Minh Hóa thêm khởi sắc. Đó là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh Hóa vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn mới. Tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những định hướng đúng đắn đã được vạch ra cùng truyền thống đoàn kết của một vùng quê cách mạng, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Minh Hóa sẽ vượt qua khó khăn để sớm thoát nghèo nhanh và bền vững.

Xuân Vương