.

Thành ủy Đồng Hới tăng cường công tác kiểm tra giám sát

Thứ Năm, 06/08/2015, 08:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Thành ủy Đồng Hới tiến hành theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015; Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 6 tổ chức cơ sở đảng và 11 đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước về mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản.

Cấp ủy, UBKT hai cấp thực hiện kiểm tra, giám sát 32 tổ chức cơ sở đảng về triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong lợi dụng chức vụ cố ý làm trái quy định. Các cấp ủy đảng tiếp nhận 44 đơn thư (43 đơn tố cáo, kiến nghị đảng viên; 1 đơn tố cáo tổ chức đảng); đã giải quyết 17 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 9 đơn, 19 đơn không giải quyết theo quy định và 1 trường hợp rút đơn. Việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.

Qua kiểm ra, giám sát các cấp ủy đảng thi hành kỷ luật 9 đảng viên (khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên) do thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số- KHHGĐ.

P.V