.

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng

Thứ Ba, 04/08/2015, 16:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú (ĐVUT) cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần hiệu quả vào việc củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

>> Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

>> Nhìn lại kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015

>> Tuyên truyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

>> Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

>> Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Lệ Thuỷ trao tặng máy vi tính cho các Đoàn xã xây dựng nông thôn mới.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Lệ Thuỷ trao tặng máy vi tính cho các Đoàn xã xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức rõ quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên vừa là yêu cầu tự thân, vừa là trách nhiệm, vinh quang mà Đảng tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, công tác bồi dưỡng ĐVUT giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những năm qua luôn được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chú trọng.

Từ đó nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục hiệu quả với cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị được các cấp bộ Đoàn triển khai như: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua việc quán triệt các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng; thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm đến công tác phát triển, nhân rộng các mô hình tập trung xây dựng lề lối, phương pháp làm việc của đội ngũ Bí thư chi đoàn, đoàn cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở.

Mặt khác, Đoàn khối và các tổ chức đoàn trực thuộc đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nổi bật là việc triển khai thực hiện các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Từ năm 2012 đến nay, toàn khối đã đảm nhận thực hiện 91 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch; các hoạt động tình nguyện khắc phục hậu quả bão lụt năm 2013 của các tổ chức cơ sở đoàn như tu sửa nhà cửa, trường học, đường giao thông, vệ sinh môi trường, khám cấp phát thuốc miễn phí... tại các xã thuộc huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa.

Bên cạnh đó, ĐVTN trong khối đã tích cực tham gia xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Châu Hóa (Tuyên Hóa) với chiều dài 1.250m và 1.300m ở xã Tân Ninh (Quảng Ninh), 2.700m ở xã Ngư Thủy Bắc và xã Dương Thủy (huyện Lệ Thủy) với tổng kinh phí hơn 105 triệu đồng; làm mới 2 sân bóng chuyền với tổng trị giá 38 triệu đồng; khám và cấp phát thuốc miễn cho cho hàng ngàn người dân nghèo tại các huyện miền núi, rẻo cao... Qua các phong trào lớn và các hoạt động của Đoàn đã góp phần đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức đoàn, hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, ĐVTN được rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ để phân công các đảng viên có kinh nghiệm phối hợp giúp Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ sở đoàn tiến hành rà soát đội ngũ ĐVTN để bồi dưỡng kết nạp Đảng; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng từng năm; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp ở mỗi cấp ủy đảng, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVUT) cho Đảng xem xét kết nạp được các cơ sở đoàn triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và tỷ lệ ĐVUT được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Điểm nổi bật trong thời gian qua là công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ĐVTN được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chú trọng quan tâm; việc tổ chức đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng và ban hành nghị quyết giới thiệu ĐVUT cho cấp ủy xem xét cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện bảo đảm theo quy trình, thủ tục quy định. Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, việc rà soát, kiểm tra công tác xây dựng điển hình và đăng ký các tiêu chí, chuẩn mực ĐVUT phấn đấu trở thành đảng viên đã được cụ thể hóa đến từng đối tượng, khu vực, địa bàn, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn viên thanh niên trong Khối tổ chức khám, cấp phát thuốc cho người dân vùng khó khăn.
Đoàn viên thanh niên trong Khối tổ chức khám, cấp phát thuốc cho người dân vùng khó khăn.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” cũng được các cơ sở Đoàn trong khối triển khai tích cực. Việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tiến hành nghiêm túc. Công tác phân loại đoàn viên kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng ĐVUT xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì, ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng.

Do vậy, khả năng thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức cơ sở đoàn tốt hơn, tỷ lệ cơ sở đoàn vững mạnh và khá tăng, số cơ sở đoàn yếu kém được thu hẹp và chất lượng đoàn viên ở một số cơ quan, đơn vị được nâng lên. Tính từ năm 2011 đến nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã giới thiệu 1.666 ĐVUT tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 574 ĐVUT vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thực tế cho thấy, để phát triển Đảng trong ĐVTN, cần sự phối hợp, phát huy trách nhiệm cả từ tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn và bản thân mỗi ĐVTN. Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và ý thức tự giác của mỗi ĐVTN là những yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả công tác phát triển Đảng trong thanh niên.

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong những năm qua. Đây chính là tiền đề để Đoàn Khối tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Lê Xuân Thuỷ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh