.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

Thứ Ba, 04/08/2015, 08:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân dịp Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên Báo Quảng Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Công Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, nội dung như sau:

- P.V: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và cơ bản nhất? 

- Đồng chí Nguyễn Công Huấn: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình với chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật và rất cơ bản là:

Đảng ủy Khối, các cấp ủy, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Khối triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt; chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng không ngừng được củng cố; chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được tăng cường và đạt nhiều kết quả; công tác xây dựng tổ chức đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng, hiệu quả từng bước chuyển biến; công tác dân vận đặc biệt là dân vận chính quyền của cấp ủy được đẩy mạnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong Khối ngày càng vững mạnh toàn diện.

Tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định những chủ trương lớn. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, dân chủ, chan hoà và cởi mở trong sinh hoạt; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, hướng dẫn, đôn đốc để đề ra những chủ trương lớn cho từng năm, cả nhiệm kỳ và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong toàn Đảng bộ; chủ động hướng về cơ sở, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra nên tạo ra sự chuyển động trong các tổ chức cơ sở đảng.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bàn và triển khai quyết liệt, có hiệu quả 3 trọng tâm công tác: Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2012; đợt sinh hoạt chính trị “Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh” năm 2013; đợt  sinh hoạt chuyên đề  “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014, tạo ra sự chuyển biến sâu rộng, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng toàn Đảng bộ.

Với những kết quả đạt được, đã góp phần quan trọng cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi phần lớn các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, khẳng định được vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối trong phong trào chung của tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- P.V: Từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua, đồng chí thấy có những trăn trở gì cần tập trung chỉ đạo cho nhiệm kỳ tới?

- Đồng chí Nguyễn Công Huấn: Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là không nhỏ, tuy nhiên nhận thấy cũng còn những băn khoăn, trăn trở:

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn yếu; chế độ sinh hoạt một số chi bộ chưa duy trì thường xuyên, trong sinh hoạt còn nặng về chuyên môn; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên thiếu thẳng thắn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa tập trung đầu tư sâu, bàn kỹ, tìm giải pháp khắc phục. Một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, tạo điều kiện đến công tác xây dựng Đảng. Ban Chấp hành chưa ban hành được các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành về những nhiệm vụ cấp bách, trọng yếu trong Đảng bộ Khối.

Một số ít đảng bộ, chi bộ trong lãnh đạo, điều hành vẫn còn tình trạng thiếu dân chủ, công khai, minh bạch. Việc phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo ở một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa tốt. Một số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có chiều sâu việc thực hiện Chỉ thị 30 CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở dẫn đến thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ đó không thống nhất hoặc mất đoàn kết nội bộ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Vai trò của một số tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; vẫn còn một vài cấp ủy chưa làm tốt việc giáo dục, động viên, kiểm tra cán bộ, đảng viên trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong cải cách thủ tục hành chính; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên trong một số cơ quan, đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiễu, thái độ phục vụ chưa tốt nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tất cả những khó khăn vừa nêu trên đã  ảnh hưởng không ít đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- P.V: Vậy những nhiệm vụ quan trọng nào được Đảng bộ Khối lựa chọn làm trọng tâm, trọng điểm và là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới?

- Đồng chí Nguyễn Công Huấn: Với phương hướng chung của nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới; tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 của Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đề ra, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm kỳ tới sẽ tập trung triển khai ba đột phá trong suốt cả nhiệm kỳ.

Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để thực hiện thắng lợi khâu đột phá này phải tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên suốt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ; phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp theo hướng xác định rõ chủ đề trọng tâm, trọng điểm hàng năm, những vấn đề cấp bách và chỉ đạo quyết liệt bằng những giải pháp cụ thể. Thường xuyên bám sát cơ sở tăng cường hướng dẫn, uốn nắn, bám sát thực tiễn và xuất phát từ thực tiễn để chỉ đạo đồng bộ, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đề ra.

Thứ hai: Phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và trong công tác cán bộ để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức đảng và toàn Đảng bộ. Phải coi trọng việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp thực sự đoàn kết thông qua việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, các quy định của Đảng; triển khai có chiều sâu việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quan tâm chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn cụ thể và thường xuyên kiểm tra việc xây dựng các quy chế: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các nội quy, quy định... trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt Đảng, dân chủ, minh bạch, cởi mở và có trách nhiệm cao trước yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân liên tục, thường xuyên, nghiêm túc, trung thực, khách quan trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phải làm thường xuyên, liên tục nhưng phải cởi mở, dân chủ với tinh thần xây dựng, không nể nang, né tránh và gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung rà soát các đảng bộ, chi bộ có biểu hiện mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; đồng thời phải xác định đúng nguyên nhân để chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Thứ ba: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Triển khai thường xuyên, tiên tục và gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo rà soát lại việc xây dựng, đăng ký và thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống trong từng tổ chức đảng theo hướng thực chất, cụ thể, tránh chung chung, khó đánh giá và phải gắn với chức trách từng đảng viên, từng vị trí công tác.

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Tạo điều kiện và động cơ phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong Khối lành mạnh và thực chất, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, bị động và hiện tượng sách nhiễu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện thành công ba đột phá này cần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng sát với cơ sở, chỉ đạo phải quyết liệt, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm và kiên quyết xử lý các cấp uỷ, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đầu tư, nghiên cứu, tìm giải pháp và có những nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với những vấn đề cấp bách, trước mắt cần tập trung chỉ đạo.

- P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

P.V (thực hiện)