.

Kinh nghiệm rút ra từ việc lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Lộc Thủy

Thứ Sáu, 07/08/2015, 14:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Lộc Thủy là một trong 3 xã "về đích" nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Lệ Thủy. Để có được kết quả này Lộc Thủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên cơ sở phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

>> Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Là địa phương được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM, bởi vậy, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thủy cần phải nỗ lực cố gắng vượt bậc mới có thể đạt được các tiêu chí theo chủ trương chung trong khoảng thời gian nhất định. Để làm được điều này, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt một cách nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên liên quan đến nhiệm vụ xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng thời ra nghị quyết chuyên đề để thống nhất lãnh đạo trên cơ sở xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ngay khi bước vào thực hiện chủ trương xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đã thống nhất quan điểm là phát huy vai trò chủ thể của người dân; gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, trường học và các công trình phúc lợi xã hội đáp ứng cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn ở Lộc Thủy được nâng cấp, mở rộng khang trang.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn ở Lộc Thủy được nâng cấp, mở rộng khang trang.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã xác định lấy xây dựng cơ sở hạ tầng mà trọng tâm là giao thông nông thôn làm khâu đột phá. Sau 4 năm (2011-2014) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhờ sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng tình và chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn vốn, các công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Qua quá trình phấn đấu xây dựng, đến nay xã Lộc Thủy đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM, trở thành một trong 3 xã “về đích” NTM đầu tiên của huyện Lệ Thủy. Có được kết quả này, xã đã huy động được trên 87,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương cấp 1,082 tỷ đồng, vốn lồng ghép dự án trên 46,5 tỷ đồng... Đặc biệt, nhân dân toàn xã đã tự nguyện hiến đất và tài sản với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng, bao gồm 580,5m2 đất, gần 1.200 mét tường rào bê tông, 46 trụ cổng và 7.285 ngày công.

Đồng chí Dương Công Toản, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy tâm sự: Xây dựng NTM không là nhiệm vụ của riêng Đảng bộ, chính quyền hay một bộ phận nhân dân mà đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên cơ sở phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phải nhằm mục đích tạo sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Vì thế, phải phát huy tối đa dân chủ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm thay đổi và chuyển biến theo hướng tích cực; tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, các ngành, các tổ chức, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.                        

Đồng thời phải đổi mới phương thức sản xuất, hình thức canh tác, quy hoạch đồng ruộng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa giáo dục, y tế; tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới toàn diện...                                         

Hiện nay, mặc dù địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nhưng tuyệt đại đa số người dân trong xã vẫn hết sức nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua. Các nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương luôn được người dân ra sức thi đua thực hiện với niềm tin tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là khi địa phương đã hoàn thành các tiêu chí, Đảng ủy xã Lộc Thủy đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục lãnh đạo nhân dân giữ vững và phát huy các thành tích đạt được. Trước hết là phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quán triệt đầy đủ và thống nhất về nhận thức đối với chủ trương xây dựng NTM.

Trong đó quan điểm là phát huy chủ thể của người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ đó tạo ra được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Việc lập đồ án quy hoạch, xây dựng đề án phải thực sự do nhân dân quyết định, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tham mưu tổ chức tốt quy hoạch và đề án; việc công bố, quản lý hồ sơ bằng biện pháp hành chính phải đồng bộ thuyết minh quy hoạch, tổ chức cắm mốc giới các công trình hạ tầng kỹ thuật, không để dân lấn chiếm.

Chú trọng làm tốt công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp công sức tiền của để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, trường học và các công trình phúc lợi xã hội đáp ứng cho sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong xây dựng NTM làm xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân huy động nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân phát huy nội lực trên cơ sở tính toán để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, phân cấp trách nhiệm của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn và trách nhiệm của người dân để tổ chức thực hiện; tổ chức sơ kết qua hàng năm để biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Nguyễn Hoàng