.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020:

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 07/08/2015, 11:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lệ Thuỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, giúp đỡ của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thuỷ đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tháng 2-2015.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tháng 2-2015.

Nhìn tổng thể nền kinh tế của huyện ổn định và có bước tăng trưởng khá, đạt 9,55%/năm, cơ cấu kinh tế đặc biệt là cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; đến năm 2015, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp - thủy sản chiếm 36%; công nghiệp-xây dựng chiếm 27%; dịch vụ chiếm 37%. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo phát huy tiềm năng, thế mạnh của 3 vùng: Đồng bằng, miền núi, gò đồi và vùng biển, ven biển để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nổi bật là, cấp ủy chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dồn điền đổi thửa, xây dựng và mở rộng “cánh đồng lớn” trên cây lúa, áp dụng mô hình canh tác cải tiến mới (SRI), nâng cao tỷ lệ giống lúa chất lượng cao, đưa cơ giới hóa vào sản xuất và phát triển các mô hình kết hợp (lúa, cá, vịt...). Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm, năng suất, sản lượng lúa liên tục tăng qua hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt trên 26 triệu đồng/năm, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2010, thu ngân sách năm 2015 ước đạt trên 100 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư và ngày càng phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và trở thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các xã và từng cộng đồng dân cư, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi thay, khởi sắc.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ Lệ Thuỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hoá-xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục-đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên. Mạng lưới y tế được củng cố, phát triển; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin, động lực mới, cổ vũ, động viên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; an sinh xã hội được bảo đảm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Huyện triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng rộng rãi cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; chú trọng việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận với các dịch vụ công.

Dân chủ xã hội ngày càng được phát huy và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, đồng thuận xã hội ngày càng cao. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả hơn. Kết quả rõ nét là, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan toả mạnh mẽ, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng lên. Đảng bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Sau kiểm điểm, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 đề ra và được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Huyện ủy; chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi lên mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được chú trọng, hoạt động dân vận ngày càng đi vào chiều sâu. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, tạo nền tảng cho bước phát triển mới của huyện trong tương lai.
Tuy nhiên, nghiêm túc nhận thấy, những kết quả đạt được trên một số mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XXII đề ra. Sản xuất công nghiệp còn gặp khó khăn, đang là khâu yếu. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn thiếu đồng bộ. Đời sống nhân dân ở một số nơi còn khó khăn. An ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi còn thiếu vững chắc.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 một lần nữa xác định quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thuỷ đạt chuẩn nông thôn mới”. Đại hội sẽ dành thời gian thỏa đáng, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận thật kỹ, để xác định rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, hướng phát triển, chọn đúng khâu đột phá và những lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên đầu tư; có giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện thật tốt trong thời gian tới.

Đổi mới trên quê hương Lệ Thuỷ.
Đổi mới trên quê hương Lệ Thuỷ.

Có thể nói rằng, mặc dù hiện nay Lệ Thuỷ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng là huyện có tiềm năng, lợi thế đa dạng, lực lượng lao động dồi dào; quá trình tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới đội ngũ cán bộ đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện; các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, những mô hình điển hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng.

Đảng bộ xác định là huyện nông nghiệp đặc thù, vì vậy tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của cả 3 vùng để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng, giá trị gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như: khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm nghiệp, thủy sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, may mặc, sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, lưu niệm phục vụ du lịch... Tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thạch Bàn, Khu công nghiệp Cam Liên.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tranh thủ tốt các nguồn vốn để xúc tiến đầu tư nâng cấp, tôn tạo Khu lưu niệm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bãi tắm Tân Hải, Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang, khu dịch vụ Bàu Sen... Tổ chức quảng bá và khai thác có hiệu quả các điểm du lịch lịch sử, văn hóa và du lịch tâm linh trên địa bàn như Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Hoằng Phúc, Miếu Thành Hoàng, chùa An Xá...

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, xem đây là khâu đột phá tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cả về trước mắt và lâu dài.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tạo sự đột phá trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ tới.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lệ Thuỷ vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới.

Nguyễn Đình Hiệu
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện