.

Thành ủy Đồng Hới: Kết nạp 122 đảng viên mới

Thứ Năm, 06/08/2015, 08:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau quá trình củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại các mô hình tổ chức cơ sở đảng, đổi tên Đảng bộ cơ quan UBND thành phố thành Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố; Đảng bộ cơ quan Dân vận thành Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể chính trị thành phố; chuyển Chi bộ Phòng Giáo dục- Đào tạo về trực thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố; Chi bộ HTX ngói Cầu Bốn về trực thuộc Đảng bộ xã Thuận Đức, đến nay, Thành ủy Đồng Hới có 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Sáu tháng đầu năm 2015, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 122 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 182 đảng viên; phát thẻ đảng viên cho 193 đồng chí; tặng Huy hiệu Đảng cho 282 đảng viên.

T.Long