.

Một số vấn đề rút ra qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 06/08/2015, 08:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến cuối tháng 7-2015, tất cả 59 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Thành ủy Đồng Hới tiến hành xong đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, là địa phương cuối cùng trong toàn tỉnh hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Thành ủy Đồng Hới trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.
Thành ủy Đồng Hới trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 92-KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 78-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trên cơ sở chuẩn bị tốt những nội dung đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường Bắc Nghĩa và Đảng bộ Quân sự thành phố tiến hành đại hội điểm, trong đó Đại hội Đảng bộ phường Bắc Nghĩa trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

Đến cuối tháng 3-2015, có 34 Đảng bộ bộ phận, 405 chi bộ đảng trên địa bàn hoàn thành đại hội. Đại hội Đảng bộ bộ phận, chi bộ cơ bản bảo đảm nội dung, hình thức; kết quả bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Quá trình thảo luận diễn ra sôi nổi, đúng định hướng, yêu cầu đề ra.

Đến cuối tháng 3- 2015, hai  Đảng bộ chọn làm đại hội điểm tổ chức đại hội thành công. Sau khi hoàn thành xong đại hội điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo sát sao các đảng bộ còn lại triển khai đại hội.

Quá trình diễn ra đại hội, tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện đầy đủ các nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, đóng góp về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp; bầu BCH đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phát huy dân chủ, khách quan trong thảo luận đề án nhân sự, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy. Việc ứng cử thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Công tác đề cử đúng thủ tục, trình tự quy chế bầu cử. Phần lớn đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy theo quy định.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở quyết định số lượng cấp ủy viên khoá mới gồm 401 người, đã bầu 400 người vào cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đạt tỷ lệ 99,8%, trong đó 110 người tham gia lần đầu; cấp ủy dưới 35 tuổi 70 người; cán bộ nữ 46 người. Về trình độ chuyên môn, 44 người có trình độ trung cấp; 314 người có trình độ đại học và 28 người trình độ sau đại học. Về lý luận chính trị, 253 người có trình độ trung cấp; 45 người trình độ cao cấp, cử nhân.

Công tác bầu cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy được hội nghị lần thứ nhất cấp ủy khóa mới thực hiện dân chủ, khách quan, đúng trình tự, thủ tục theo Quy chế bầu cử. Nhân sự trúng cử có tỷ lệ phiếu đạt cao, từ trên 95% đến 100%.

Đánh giá về quá trình triển khai đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đồng chí Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới cho biết: “Tất cả các đảng bộ, chi bộ đều xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội chu đáo, bảo đảm chất lượng, sát với đặc điểm tình hình từng địa phương, đơn vị. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, chưa được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn.

Quá trình bầu cử bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đúng hình thức, trình tự thủ tục. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được đẩy mạnh, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng, cán bộ, đảng viên. Trang trí  hội trường, lễ tân, khánh tiết đúng theo quy định. Đại hội diễn ra trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy trình, đầy đủ tất cả các nội dung”.

Công nhân Công ty Công viên-Cây xanh Đồng Hới chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.
Công nhân Công ty Công viên-Cây xanh Đồng Hới chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Cũng theo đồng chí Hà Quốc Phong, qua quá trình hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ đảng cơ sở trực thuộc Thành ủy Đồng Hới, có thể rút ra được những kinh nghiệm sau:

Cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn chi tiết những điểm mới trong Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là vấn đề quan trọng không chỉ đối với người tham gia Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu mà còn quan trọng đối với cả từng đại biểu, đảng viên tham dự đại hội.

Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp trên nên trình bày từng nội dung cụ thể để đảng viên nhận thức, nghiên cứu, thảo luận; nêu những gợi ý cơ bản định hướng, tập trung thảo luận những vấn đề đang có nhiều ý kiến hoặc những vấn đề mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, thực hiện đầy đủ các bước theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn 08-HD/TU của Ban Thường vụ Thành uy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Nắm chắc tâm lý, tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác nhân sự.

Kịch bản điều hành đại hội phải xây dựng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cho Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký cụ thể, chi tiết; từng thành viên Đoàn chủ tịch nắm rõ công việc của mình để điều hành đại hội. Tổ theo dõi chỉ đạo đại hội cơ sở phải bám sát địa bàn, theo sát từng nội dung, tiến trình đại hội từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thành công đại hội.

Hoàn hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đồng thời với việc tổ chức, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, bảo đảm các yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy, Thành ủy đề ra.

Thanh Long