.

Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thứ Sáu, 07/08/2015, 15:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lệ Thủy luôn được bảo đảm, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương. Có được kết quả này là do Đảng bộ Công an huyện luôn đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), qua đó tăng cường lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

>> Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Có thể nói rằng, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về các chủ trương, giải pháp bảo vệ vững chắc ANTT trên địa bàn; tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG) trong tình hình mới”.

Đồng thời thường xuyên củng cố các phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên hai tuyến biên phòng, không để xảy ra xâm nhập, khủng bố, phá hoại. Phối hợp thực hiện tốt các đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu trị an cho các xã, thị trấn, nâng cao tính chủ động, sẵn sàng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng cho lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Đặc biệt, thời gian qua, Công an huyện Lệ Thủy đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho UBND huyện kịp thời chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc liên quan an ninh xã hội. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đi sâu nắm tình hình hoạt động của các đối tượng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp; phối hợp với các đoàn thanh tra kiểm tra xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến khiếu kiện của các cá nhân và tham mưu giải quyết ổn định từng vấn đề cụ thể.

Trên lĩnh vực TTATXH, Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy đã tăng cường chỉ đạo giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp nổi lên. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với tội phạm gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm và tệ nạn xã hội.

Lực lượng Công an huyện Lệ Thủy chuẩn bị phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão.
Lực lượng Công an huyện Lệ Thủy chuẩn bị phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão.

Nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an huyện đã bắt 44 đối tượng truy nã, đưa 19 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa 100 đối tượng vào quản lý tại cộng đồng dân cư, bắt giữ 13 vụ, 19 đối tượng buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 111,024g ma túy các loại; điều tra làm rõ 188/225 vụ phạm pháp hình sự gồm 399 đối tượng, triệt phá 49 nhóm/223 đối tượng; khởi tố 207 vụ với 321 bị can. Tỷ lệ khám phá các vụ án bình quân hàng năm đạt 83,55% (cao hơn nhiệm kỳ trước 3,55%); trọng án kết luận 22/22 vụ với 57 đối tượng (đạt 100%, vượt chỉ tiêu đề ra 5%); án chưa rõ thủ phạm kết luận 90/120 vụ với 172 đối tượng (đạt 75%, tăng 10% so với nhiệm kỳ trước).

Một trong những kết quả đạt được nổi bật của lực lượng Công an huyện Lệ Thủy thời gian qua là đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản, tiêu biểu là mô hình “Làng an toàn về ANTT”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm”, mô hình “Năm giúp một”... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các kế hoạch, chuyên đề theo tình hình cụ thể như “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, “Hòm thư tố giác tội phạm lưu động”...

Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin có giá trị, góp phần giáo dục hàng trăm lượt đối tượng vi phạm pháp luật tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng bộ Công an Lệ Thủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Bộ Công an và chỉ đạo của Công an tỉnh về cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện; thường xuyên chăm lo, củng cố đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên môn hóa công việc, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ đào tạo theo phương châm “Giỏi một việc, biết nhiều việc”, được đảng viên, cán bộ chiến sỹ (CBCS) hưởng ứng tích cực.

Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Thống kê hàng năm, Công an huyện Lệ Thủy đã đề xuất cử đi đào tạo, nâng cao trình độ từ 30 - 40 lượt CBCS (chiếm khoảng 25-30% tổng số CBCS) trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quản lý hành chính về TTXH, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, với nhiều hình thức đào tạo. Nhờ vậy, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên qua hàng năm; tỷ lệ cán bộ có trình độ cử nhân tăng 5% so với nhiệm kỳ trước; có 1 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ do Bộ Công an tổ chức.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Lệ Thủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, vật tư, phương tiện được trang cấp bảo đảm tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu của đơn vị. Cụ thể là đã tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng mới 1 nhà làm việc 2 tầng, phòng truyền thống, 1 kho vật chứng; đồng thời làm mới và sửa chữa nhiều hạng mục công trình nhằm phục vụ tốt hơn quá trình công tác. Nhờ vậy, cảnh quan đơn vị được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, làm việc của CBCS trong toàn đơn vị.

Cùng với việc thực hiện công tác chuyên môn, Đảng ủy Công an huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, vận dụng sát đúng thực tiễn của địa phương để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, của ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ liên hệ tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình... Công tác phát triển đảng viên đã được chú trọng trên cơ sở lựa chọn những đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc để tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Lệ Thủy đã kết nạp được 32 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Kết quả phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm luôn có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật. Đảng bộ cũng đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.

Trong nhiệm kỳ tới, nhận định đất nước vẫn phải còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức không nhỏ do ảnh hưởng từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tăng cường các hoạt động phá hoại; dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là sự gia tăng của tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm, tệ nạn ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng...

Vì thế, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ Công an huyện Lệ Thủy xác định phải nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý nhà nước về ANTT; xây dựng và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, chiến sỹ; xây dựng lực lượng công an huyện vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.              

Th.S, Thượng tá Trương Minh Vũ
Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện