.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 17/11/2016 đến ngày 23/11/2016

Thứ Tư, 16/11/2016, 07:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 17/11/2016 đến ngày 23/11/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; phường Hải Thành (trừ các tổ dân phố 6, 7) từ 05h00 đến 06h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 17/11.
Xã Quang Phú từ 05h00 đến 06h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 17/11.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành; Khách sạn Mường Thanh từ 05h00 đến 17h30 ngày 17/11.
Các tổ dân phố 4, 6, 7, 9 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 11h00 ngày 17/11.
Xã Thuận Đức; các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa; Công ty Cổ phần Gạch ngói 1/5, Gạch Cầu 4 từ 05h30 đến 17h30 ngày 18/11.
Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Phú từ 07h30 đến 09h30 và từ 13h30 đến 17h00 ngày 18/11.
Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 21/11.
Các thôn Hà Thôn, Hà Dương, Trung Bính, Sa Động xã Bảo Ninh từ 05h00 đến 17h30 ngày 21/11.
Các tổ dân phố 8, 11 phường Nam Lý từ 07h30 đến 09h00 ngày 22/11.
Các tổ dân phố 8, 9 phường Đồng Phú từ 06h30 đến 11h00 và từ 13h00 đến 17h00 ngày 23/11.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Nhà máy xi măng Vạn Ninh, thôn Áng Sơn xã Vạn Ninh từ 06h30 đến 09h30 ngày 19/11.
Nhà máy xi măng Áng Sơn, thôn Áng Sơn xã Vạn Ninh từ 06h30 đến 11h00 ngày 19/11.
Các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh từ 06h00 đến 11h00 ngày 19/11.
Các xã Tân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Hải Ninh, Võ Ninh, Gia Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh; Bệnh viện Dinh Mười từ 06h00 đến 11h00 ngày 19/11.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Xã Hồng Thuỷ từ 06h00 đến 11h00 ngày 19/11.
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; các thôn Hoàng Lại Ngô, Hoàng Viễn, Trung Tín, Lộc Xá xã Sơn Thủy; Công ty Lệ Ninh, Mỏ đá Lèn Sầm, Mỏ đá Lèn Áng, Mỏ đá Cosevco 64, Mỏ đá Bình Phước, Mỏ đá Khe Giữa, Ga Mỹ Đức, Hạt quản lý đường bộ 494 từ 06h00 đến 17h30 ngày 19/11.
Các thôn Xuân Nam, Xuân Bắc xã Hoa Thủy từ 06h00 đến 11h00 ngày 19/11.
Mỏ đá Lèn Bạc, Cosevco 63; xí nghiệp gạch Tuynel từ 06h00 đến 17h30 ngày 19/11.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH