Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính hơn 23 tỷ đồng

Cập nhật lúc 12:23, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Thông tin từ Thanh tra tỉnh, năm 2016 qua thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn ngành thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính 23,111 tỷ đồng.

Sai phạm trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục chiếm tỷ lệ cao.
Sai phạm trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục chiếm tỷ lệ cao.

Cụ thể, qua thực hiện 76 cuộc thanh tra hành chính tại 233 đơn vị tập trung vào công tác quản lý kinh tế; hoạt động dịch vụ; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành nghĩa vụ thuế; công tác quản lý tài chính, ngân sách; mua sắm tài sản công; việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán; việc chấp hành pháp luật về thuế đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh... ngành Thanh tra đã phát hiện 45 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền, tài sản phát hiện có vi phạm 9,944 tỷ đồng. Ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 3,082 tỷ đồng và kiến nghị khác với số tiền 6,862 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua thực hiện 279 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 15.700 tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực, lực lượng Thanh tra chuyên ngành đã phát hiện số tiền sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 13,167 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 3 tỷ, giảm trừ ngân sách 3,637 tỷ đồng và ban hành 1.486 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,439 tỷ đồng.

Bùi Thành

 

,
.
.
.