Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân: Những chuyển biến tích cực

Cập nhật lúc 08:28, Thứ Ba, 20/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo đánh giá chung, năm 2016 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của công dân của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, những nỗ lực trong công tác giải quyết KNTC đã góp phần phục vụ đắc lực cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh thành công.

Để có được kết quả đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Mặt khác, tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành chủ động rà soát, nắm tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Thể hiện rõ nhất là, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân. Khi có phát sinh việc KNTC, nhất là vụ việc phức tạp, những nội dung có đông người cùng kiến nghị, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã cử ngay các đoàn công tác về cơ sở tổ chức đối thoại với công dân.

Tiếp xúc, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở, qua đó đã hạn chế được việc phát sinh đơn thư KNTC và bảo đảm cho công tác giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.

UBND tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội trong phạm vi địa phương. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác giải quyết KNTC và tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp.

Giải quyết KNTC trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.
Giải quyết KNTC trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng đặc biệt quan tâm và chú trọng, đề cao và phát huy đúng mức, đúng lúc sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là cơ quan chủ đạo trong việc tham mưu giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân, Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn thanh tra cấp huyện, thanh tra các sở, ngành tích cực triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về KNTC; phối hợp tốt với các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết KNTC và tổ chức tiếp công dân, tiếp các đoàn khiếu kiện đông người; tập trung rà soát và phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Về kết quả cụ thể, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 393 đơn khiếu nại liên quan chủ yếu đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, việc thực hiện chính sách xã hội, khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của cơ quan hành chính và  quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành án dân sự...

Qua xử lý, phân loại có 253 đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết và các cơ quan hành chính đã giải quyết được 226/253 đơn, đạt tỷ lệ 89,3% (số đơn còn lại là 27đơn/24 vụ đang trong thời hạn giải quyết). Kết quả giải quyết cho thấy đơn khiếu nại đúng chỉ chiếm 9,09%; đơn khiếu nại sai chiếm đến 76,86% và đơn khiếu nại có đúng, có sai chiếm 14,05%.

Đối với đơn tố cáo, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 256 đơn tố cáo (tăng 32 đơn so với năm 2015). Nội dung công dân tố cáo tập trung vào việc làm giả giấy tờ, man khai hồ sơ để hưởng chế độ, chính sách; vi phạm pháp luật về quản lý đất đai; làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế - tài chính; tuyển dụng cán bộ, viên chức thiếu khách quan, minh bạch; bố trí, chuyển đổi về công tác cán bộ; vi phạm đạo đức, phẩm chất trong thi hành công vụ; tố cáo tham ô, tham nhũng...

Qua xử lý, phân loại có 78 đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết và các cơ quan hành chính đã giải quyết được 66/78 đơn, đạt 84,6% (Hiện tại còn 12 đơn/9 vụ tố cáo đang trong quá trình giải quyết). Kết quả giải quyết, đơn tố cáo đúng chiếm 5,77%; đơn tố cáo sai chiếm 78,85% và đơn tố cáo có đúng, có sai chiếm 15,38%.

Trong năm, các cơ quan hành chính cũng đã tiếp nhận 356 đơn kiến nghị của công dân gửi đến kiến nghị chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường... trong đó nổi lên gay gắt là kiến nghị về hỗ trợ nhà bị nứt nẻ, hư hỏng do ảnh hưởng của thi công Quốc lộ 1 đối với nhà dân 2 bên đường và kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển.

Trên cơ sở tiếp nhận kiến nghị của công dâ gửi đến, các cấp, ngành đã tham mưu trả lời, giải quyết được 330/356 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 92,6%. Đối với các nội dung kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân đã được lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cụ thể. Đồng thời, giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cấp, ngành giải quyết, trả lời, hướng dẫn cho công dân.

Bùi Thành
 

,
.
.
.