.

Ủy ban MTTQVN tỉnh: Giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử tại huyện Lệ Thuỷ

Thứ Tư, 06/04/2016, 11:01 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-4, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi giám sát.
Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử huyện đã hoàn tất việc phê chuẩn 202 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ở huyện có 11 đơn vị bầu cử (8 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu; 3 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu), ở xã có 199 đơn vị bầu cử (số đơn vị bầu cử được bầu 1 đại biểu là 2 đơn vị; 25 đơn vị bầu cử được bầu 2 đại biểu; 79 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu; 55 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu và 38 đơn vị bầu cử được bầu 5 đại biểu).
 
Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết, thống nhất chốt danh sách 72 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ở cấp xã đã biểu quyết, thống nhất chốt danh sách 1.396 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 (trong đó có 1.387 người được giới thiệu ứng cử và 9 người tự ứng cử).
 
Thời gian tới, huyện sẽ tiến hành kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu; đồng thời lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử và kiểm tra, giám sát việc vận động bầu cử của các ứng cử viên theo đúng luật định.
 
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ủy ban Bầu cử huyện Lệ Thủy, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới để cuộc bầu cử bảo đảm thành công.
 

Nguyễn Hoàng