.

HĐND huyện Tuyên Hoá: Tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ Tư, 30/03/2016, 15:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-3, Thường trực HĐND huyện Tuyên Hoá tổ chức kỳ họp lần thứ 15 để tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện Tuyên Hoá có 37 đại biểu. Hiện nay, số đại biểu HĐND huyện là 29 (do 7 đại biểu chuyển công tác và 1 đại biểu qua đời). Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức được 10 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp bất thường. HĐND huyện cũng đã ban hành 84 nghị quyết về các nội dung phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tổ chức bộ máy cán bộ cấp huyện... Thường trực HĐND huyện  tiến hành 40 cuộc giám sát, khảo sát. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, HĐND huyện đã có kết luận về những ưu điểm, nhược điểm, đặc biệt là đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị được giám sát nhằm khắc phục khuyết điểm, hạn chế...

Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện 360 cuộc tiếp xúc cử tri tại 320 địa điểm ở 20 xã, thị trấn; tiếp nhận và phản ánh với các cấp, ngành trên 1.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan được tăng cường góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện.

Qua 5 năm hoạt động, HĐND huyện Tuyên Hoá khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh... trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện khóa X đã khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả nghị quyết HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Văn Minh