.

Huyện uỷ Tuyên Hoá: Ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thứ Ba, 29/03/2016, 13:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 29-3, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá tổ chức hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Huyện Tuyên Hoá ký cam kết thực hiện các nội dung về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chứng kiến lễ ký cam kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 01-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, căn cứ vào tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá đã ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan tới các vấn đề như: lập trường tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật...

Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu được tiến hành một cách công khai, khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng trình tự, tính chất và mức độ vi phạm. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có năng lực trình độ và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng huyện Tuyên Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện Tuyên Hoá đã ký cam kết thực hiện các nội dung theo quy định với quyết tâm chính trị và tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả cao nhất trước Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Văn Minh