.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, răn đe các cá nhân vi phạm

Thứ Bảy, 12/03/2016, 10:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-3, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ về tình hình hoạt động của đơn vị từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ kết luận tại buổi làm việc.

Theo đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, UBKT Tỉnh uỷ đã kịp thời phân công công tác Thường trực Uỷ ban, Uỷ viên chuyên trách UBKT Tỉnh uỷ khoá XVI; kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy cơ quan UBKT. Công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao được đẩy mạnh với một số nội dung trọng tâm như: tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình KT,GS nhiệm kỳ 2015-2020; giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch năm 2016; tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015...

Về thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT Tỉnh uỷ đã chủ động ban hành Chương trình KT,GS toàn khoá và Kế hoạch KT, GS năm 2016. Hướng dẫn, đôn đốc cấp uỷ, UBKT cấp huyện và tương đương xây dựng Quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình và kế hoạch KT,GS toàn khoá... Từ đầu năm đến nay, UBKT Tỉnh uỷ đã thành lập 4 tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đưa công tác KT,GS năm 2016 và nhiệm kỳ 2015-2020 đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBKT Tỉnh uỷ thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KT,GS trong thời gian tới và cả nhiệm kỳ, đồng chí lưu ý: UBKT Tỉnh uỷ cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác KT,GS, tránh tình trạng để các cá nhân và vụ việc vi phạm kéo dài, gây bất ổn trong đời sống xã hội và làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Để thực hiện tốt chủ đề "Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động", tổ chức đảng các cấp không chỉ thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của mình mà cần có sự lắng nghe, theo dõi, nắm thông tin, dư luận xã hội.

Tăng cường hơn nữa công tác KT,GS để phát hiện, chấn chỉnh, răn đe các cá nhân vi phạm nhằm thực hiện hiệu quả Quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao". Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi nảy sinh các vấn đề vướng mắc cần kịp thời thông tin, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, tháo gỡ...

 Ngọc Mai