.

HĐND huyện Quảng Ninh: Tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ Bảy, 26/03/2016, 16:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 25-3, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XVIII tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các vị đại biểu HĐND huyện khoá XVIII.  
Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện Quảng Ninh có 31 đại biểu, trong quá trình hoạt động có 1 đại biểu qua đời và 3 đại biểu chuyển công tác, hiện nay, HĐND huyện có 27 đại biểu, lập thành 8 tổ trên 15 xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XVIII đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đại biểu HĐND huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. HĐND huyện đã tổ chức 14 kỳ họp để ban hành nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.
 
Thường trực HĐND huyện đã tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề tại 19 cơ quan, đơn vị và 38 cuộc giám sát, kiểm tra tại 15 xã, thị trấn; các ban của HĐND huyện đã tổ chức hàng chục đợt giám sát các nội dung theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện kịp thời trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ; đã tổng hợp 819 ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Mối quan hệ giữa HĐND với các cơ quan và tổ chức hữu quan được tăng cường góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện.
 
Tại kỳ họp tổng kết này, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XVIII đã khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả nghị quyết HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
 
H.Tr