.

Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ: Gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thứ Sáu, 12/06/2015, 19:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 12-6, tại TP Đồng Hới, cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Ban thi đua, khen thưởng tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện 1.008 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 1.423 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 126 tỷ đồng, 8.918m² đất; kiến nghị thu hồi gần 77 tỷ đồng, 8.918m² đất, xử lý hành chính 1.723 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc. Đã thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng. Các đơn vị đã tập trung thanh tra theo chuyên đề: quản lý thu chi ngân sách; chấp hành nghĩa vụ thuế; chấp hành pháp luật BHXH, BHYT; xây dựng cơ bản…, gắn thanh tra trách nhiệm với thanh tra công vụ.

Công tác thanh tra chuyên ngành, đã triển khai 2.373 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 5.858 tổ chức, cá nhân. Qua đó, ban hành 6.605 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 7 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc. Công tác thanh tra đã tập trung vào các lĩnh vực: an toàn thực phẩm, y dược, dược phẩm, công tác kiểm dịch, kinh doanh vận tải, quản lý chợ, điện, công tác nội vụ, quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường.

Mặc dù, 6 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh nhiều trên địa bàn, nhưng không gay gắt, phức tạp, không phát sinh điểm nóng. Qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra các tỉnh đã tiếp 5021 lượt công dân, tiếp nhận 5.976 đơn thư các loại. Đã giải quyết 581/766 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra, Thanh tra các tỉnh đã chủ động tham mưu UBND các cấp ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa và triển khai có hiệu quả các nội dung kê khai tài sản thu nhập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật phòng chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao còn được các đơn vị gắn liền với các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Tuy vậy, Thanh tra một số tỉnh vẫn chưa chú trọng phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, phương pháp tổ chức thi đua chưa đa dạng; việc biểu dương, khen thưởng động viên các điển hình tiên tiến chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn động viên phong trào còn hạn chế; hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên chưa được thường xuyên.

Trong thời gian tới, Thanh tra cụm các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức; tăng cường nghiên cứu khoa học, đề xuất nhiều sáng kiến có giá trị ứng dụng vào thực tiễn; chú trọng xây dựng các điển hình, tiên tiến và đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình sơ kết, một số hoạt động thi đấu thể thao, văn nghệ giữa Thanh tra 6 tỉnh Bắc Trung bộ cũng đã được tổ chức.

Dương Công Hợp