.

Hoàn tất công tác CPH Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Thứ Năm, 11/06/2015, 16:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-6, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2015 và công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh-Xã hội và Văn phòng UBND tỉnh...

 

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình là doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích thông qua các hợp đồng kinh tế về thu gom rác thải, điện chiếu sáng và một số dịch vụ công ích khác với UBND thành phố Đồng Hới.

Năm 2015, thành phố ký hợp đồng với Công ty về điện chiếu sáng công cộng và vệ sinh môi trường với tổng kinh phí 19.579 triệu đồng. Trên cơ sở đặt hàng của UBND thành phố Đồng Hới, Công ty đã khoán sản phẩm theo khối lượng và thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu theo từng tuyến đường, từng khu vực cụ thể. Tháng 7-2014, Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới đi vào hoạt động đã xử lý cơ bản nước thải và chất thải rắn cho thành phố, góp phần giảm thiểu ngập lụt cho khu vực trung tâm.

Về công tác cổ phần hóa (CPH), sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt phương án CPH và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thành Công ty CP, Công ty đã hoàn thành bán CP ra bên ngoài, 100% cán bộ, viên chức và người lao động đều tham gia mua CP. Công ty cũng đã xây dựng dự thảo Điều lệ hoạt động và phương án sản xuất trong 5 năm đầu sau khi CPH. Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn tất các công việc để tiến hành đại hội cổ đông thành lập Công ty CP…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị CPH đúng tiến độ của Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị. Đồng thời yêu cầu đơn vị hoàn tất các công đoạn và đi vào hoạt động theo phương thức CPH vào đầu tháng 7-2015; hoàn chỉnh Điều lệ hoạt động và phương án sản xuất 5 năm và chuẩn bị các nội dung để tiến hành Đại hội cổ đông.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính điều chỉnh lại phần vốn theo tình hình thực tế và lập phương án bán CP còn lại; Sở Kế hoạch-Đầu tư cùng các sở, ban, ngành liên quan giúp Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông; Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động đạt hiệu quả, phục vụ tốt các sự kiện lớn của thành phố Đồng Hới và tỉnh trong thời gian sắp tới.

H.Q