.

Tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và REDD+

Thứ Ba, 26/08/2014, 11:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 25 và 26-8, tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Kiểm lâm tỉnh, Ban quản lý Dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam" tại Quảng Bình tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và REDD+ cho các cán bộ, tổ chức, chủ rừng và nhân dân các địa phương có liên quan.

Các học viên tham dự lớp tập huấn tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và REDD+ tại Quảng Bình
Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp giới thiệu về REDD+ (bao gồm khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tiềm năng, lợi ích và các yêu cầu của quốc tế khi thực hiện REDD+... ); mối quan hệ giữa REDD+ với các chính sách, chương trình bảo vệ, phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam...

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về REDD+, từ đó, mỗi học viên sẽ là "hạt nhân" trong lĩnh vực tuyên truyền và thực hiện về giảm phát khí thải nhà kính; hạn chế mất diện tích rừng và suy thoái rừng; góp phần quản lý tài nguyên rừng bền vững; đảm bảo an ninh môi trường...

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực về kỹ thuật và thể chế cho các địa phương sẵn sàng thực hiện REDD+, đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh...

Được biết, Dự án "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam" do Quỹ đối tác các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-BN-HTQT ngày 10-1-2013 và Tổng cục Lâm nghiệp là chủ dự án.Tổng kinh phí của dự án này là 4,432 triệu USD (trong đó vốn viện trợ không hoàn lại 3,8 triệu USD; vốn đối ứng 632.000 USD). Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm (2013-2015).

REDD+ là sáng kiến nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ hệ thống khí hậu của trái đất thông qua các nỗ lực bảo vệ quản lý, sử dụng bền vững và phát triển tài nguyên rừng tại các nước đang phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế.

Việc thực hiện REDD+ ở Việt Nam hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; tạo nguồn tài chính mới góp phần bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thể hiện thiện chí của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất...

Văn Minh