.

Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

Thứ Năm, 21/08/2014, 17:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa (1994-2014).

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan một số thành viên hội đồng mục vụ trên địa bàn.

Đồng bào công giáo tỉnh ta hiện có trên 21.300 hộ với hơn 10 vạn người (chiếm 11,5% dân số toàn tỉnh) và được phân bố ở 156 thôn thuộc 52 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh có 2 giáo hạt, 32 giáo xứ, 94 họ đạo hợp pháp, 1 tu viện nữ, 31 nhà thờ xứ, 58 nhà thờ họ, nhà nguyện; có 127 hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ với trên 500 thành viên và một số chức việc khác.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”, 20 năm qua, các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp đã tích cực đẩy mạnh thực hiện với các nội dung như: Tuyên truyền vận động giáo dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố đội ngũ cán bộ cốt cán làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào công giáo; tích cực vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong vùng giáo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo; quan tâm việc xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo.

Bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, chính quyền các cấp đã huy động cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác tuyên truyền. Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên đã chủ động lồng ghép nội dung Chỉ thị 11-CT/BNV với các phong trào như: “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Cũng trong khuôn khổ nội dung thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BNV, các cấp ủy Đảng đã củng cố 212 chi bộ Đảng, thành lập mới 12 chi bộ Đảng ở vùng giáo chưa có tổ chức cơ sở Đảng. Hiện toàn tỉnh có 836 đảng viên có đạo, chiếm 1,34% tổng số đảng viên toàn tỉnh; trong đó số đảng viên được kết nạp mới từ năm 2004 đến tháng 3-2014 là 240 đồng chí, chiếm 29,6% tổng số đảng viên có đạo. Các mô hình và điển hình tiên tiến đang được chú trọng nhân rộng ở địa bàn tỉnh ta là: “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Họ đạo bình yên, giáo dân gương mẫu”, “Họ giáo an ninh, văn minh tiên tiến”, “Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…

Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới, tỉnh ta sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch về công tác tôn giáo; tăng cường công tác chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; nhân rộng các mô hình, phong trào hiện có; phát hiện, xây dựng thêm các mô hình mới phù hợp; xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động quần chúng, coi trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BNV, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới như: Các tổ chức Đảng, địa phương cần nắm vững nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo; không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị vùng có đạo; làm tốt công tác vận động các chức sắc, chức việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nươc; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa. Công an tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào này.

Nguyễn Hoàng