Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Cập nhật lúc 15:30, Thứ Hai, 21/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 21-5, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Cục Lưu trữ-Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho  đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: A.T
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: A.T

Trong thời gian 7 ngày tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung: Hệ thống tổ chức của Đảng và hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ của Đảng; hệ thống tổ chức của các tổ chức chính trị- xã hội; những vấn đề chung về công tác văn thư; thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; quản lý văn bản và quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ hiện hành của cơ quan; những vấn đề chung về công tác lưu trữ; công tác thu thập bổ sung tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử; phân loại tài liệu của Đảng và tổ chức chính trị- xã hội; xác định giá trị tài liệu; công tác chỉnh lý tài liệu; thống kê và bảo quản tài liệu trong các kho lưu trữ; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ...

Bên cạnh nội dung lý thuyết về nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ, học viên còn được hướng dẫn thực hành trực tiếp tại kho lưu trữ của Tỉnh ủy.

                                                                                                    A. T
 

,
.
.
.