Đại hội Liên minh HTX Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017

Cập nhật lúc 08:12, Thứ Sáu, 18/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 17-5, Liên minh HTX Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Dự đại hội có đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên minh HTX qua các thời kỳ cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh.  

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho lãnh đạo Liên minh HTX Quảng Bình.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho lãnh đạo Liên minh HTX Quảng Bình.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2011, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, kinh tế HTX; thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hỗ trợ các thành viên là tổ hợp tác, HTX xây dựng đề án sản xuất kinh doanh và giải ngân nguồn vốn vay, giải quyết việc làm cho các thành viên tham gia.

Đến nay, toàn tỉnh có 5.700 tổ hợp tác với 62.000 thành viên, trên 300 hợp tác xã thu hút 145.000 xã viên và trên 4.700 lao động trực tiếp. Các tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực như: nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ...

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 74 HTX được thành lập mới. Nhìn chung hoạt động của các HTX được chuyển đổi và thành lập mới cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong các HTX đang ngày càng phát huy tính tự chủ, phù hợp với kinh tế thị trường và nhu cầu của xã viên, thành viên. Các hình thức liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác đã mang lại kết quả, tạo động lực cho HTX phát triển đi lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế tỉnh nhà, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: nhiều HTX, tổ hợp tác kinh tế còn phát triển chậm, qui mô hoạt động còn nhỏ, trình độ, năng lực quản lý điều hành của một số ban chủ nhiệm HTX và tổ hợp tác chưa linh hoạt, thiếu năng động. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền đối với kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức.
Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017, đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2017 có 90% HTX hoạt động có lãi, mỗi năm thành lập mới từ 12 đến 15 HTX và đến cuối nhiệm kỳ số HTX hoạt động hiệu quả thuộc loại khá, giỏi đạt từ 60% trở lên, giảm các HTX yếu kém xuống còn dưới 10%; phấn đấu đến năm 2017 thu nhập bình quân của các lao động trong các HTX tăng gấp đôi so với năm 2011.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của khối kinh tế tập thể đối với sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên các lĩnh vực ở tỉnh ta còn có quy mô nhỏ, tiềm lực kinh tế yếu, còn nhiều khó khăn, thiếu về vốn, hạn chế về năng lực quản lý và trình độ...

Phong trào HTX đã có bước chuyển biến nhưng chưa vững mạnh và đồng đều giữa các vùng, các ngành nghề; các HTX chưa phát huy được vai trò của mình trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế... Chính vì thế trong thời gian tới cần tập trung rà soát, đánh giá và có giải pháp đổi mới, củng cố các tổ hợp yếu kém, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các HTX hiện có; cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền về những HTX kiểu mới, những đơn vị làm ăn có hiệu quả, qua đó vận động cho việc phát triển kinh tế tập thể...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển HTX năm 2011.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên minh HTX Quảng Bình, nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm 35 thành viên; ông Lê Trọng Duận tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch; ông Ngô Gia Thởi, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Đoàn Đức Trung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Bình, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

                                                                                          Hiền Phương 

,
.
.
.