.

TP. Đồng Hới: Thu ngân sách ước đạt 425 tỷ đồng

Thứ Tư, 13/07/2016, 10:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong điều kiện chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế-xã hội do sự cố ô nhiễm môi trường biển, nhưng nhờ tích cực chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách như: tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh... nên công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới vẫn đạt được những kết quả nhất định.

Tổng thu ngân sách ước đạt 425 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán thành phố giao và 50,2% dự toán tỉnh giao; trong đó thu tiền sử dụng đất 287 tỷ đồng, thu trong cân đối 133,5 tỷ đồng... Chi ngân sách 6 tháng đầu năm thực hiện 255 tỷ đồng, bằng 39,5% so với dự toán thành phố giao.

P.V