.

Lệ Thủy: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 165 tỷ đồng

Thứ Hai, 11/07/2016, 16:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, UBND huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn duy trì và phát triển sản xuất; đồng thời triển khai thực hiện chính sách khuyến công nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Nhờ vậy, các thành phần kinh tế đã phát huy lợi thế để đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ phát triển khá.

Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt gần 166 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Huyện cũng đã tích cực phối hợp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Nhà máy May công nghiệp tại Khu công nghiệp Cam Liên vào hoạt động đúng thời gian quy định.

P.V