.

Võ Ninh sắp cán đích nông thôn mới

Thứ Sáu, 08/07/2016, 15:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Là một trong 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới vào cuối năm 2016 của huyện Quảng Ninh, đến nay, Võ Ninh đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, song với quyết tâm về đích đúng thời hạn, cán bộ và nhân dân xã Võ Ninh đang dồn sức để hoàn thiện 3 tiêu chí còn lại.

 

Các tuyến đường liên thôn ở Võ Ninh được bê tông hóa.
Các tuyến đường liên thôn ở Võ Ninh được bê tông hóa.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã có 3 xã về đích đó là Lương Ninh, Vĩnh Ninh và Hàm Ninh. Các xã còn lại đều đạt được từ 8 đến 16 tiêu chí. Xã Võ Ninh nằm trong nhóm các xã đã đạt được 16/19 tiêu chí.

Hiện nay, cán bộ và nhân dân Võ Ninh đang tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình này.

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Đảng ủy xã Võ Ninh luôn coi trọng công tác tuyên truyền vận động, làm cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt, tập huấn, hội nghị... Xã Võ Ninh duy trì đều đặn việc lồng ghép tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện và được quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

Ông Nguyễn Minh-Chủ tịch UBND xã Võ Ninh cho biết: "Kết quả bước đầu từ thực hiện chương trình này góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự ổn định và được giữ vững... Đó là quá trình phấn đấu, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong toàn xã".

Những con đường liên thôn, liên xã được bê tông phẳng phiu, rộng rãi, sạch đẹp; dọc tuyến Quốc lộ 1, nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại hoạt động tấp nập; đồng ruộng được dồn điền đổi thửa và quy hoạch chuyển đổi để xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh có hiệu quả... đó là những điều dễ nhận thấy khi đến với Võ Ninh.

Ông Lê Hải Châu, Bí thư Đảng ủy bộ phận thôn Hà Thiệp cho biết: "Nhờ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mà hiện nay đời sống vật chất, tinh thần của bà con nông dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đặc biệt thôn Hà Thiệp đã thực hiện quy hoạch đồng ruộng gắn với xây dựng vùng chuyên canh trồng rau sạch, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân".

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Võ Ninh đã tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư và thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, Võ Ninh đã đầu tư xây dựng hàng chục hạng mục công trình cơ sở hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động đào đắp 1.500m3 đất, cát làm đường giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương nội đồng, hiến đất, hiến cây, hiến tường rào để xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, Võ Ninh còn chú trọng chỉ đạo người dân thực hiện chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành nghề, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để thực hiện 3 tiêu chí còn lại là tiêu chí giao thông, tiêu chí trường học và tiêu chí cơ sở văn hóa, xã Võ Ninh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình như đường giao thông nội đồng, đường giao thông thôn Trúc Ly, trường mầm non, tuyến đường giao thông liên thôn Trung-Tiền-Thượng; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng các trường học... với dự toán tổng nguồn vốn trên 12 tỷ đồng, trong đó huy động sự đóng góp của nhân dân 455 triệu đồng.

Bên cạnh việc thực hiện 3 tiêu chí còn lại, Võ Ninh tiếp tục nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Hà Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)