.

Lệ Thủy: Thu ngân sách ước đạt 65,8% kế hoạch

Thứ Hai, 11/07/2016, 11:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Để hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016, UBND huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thu ngân sách ngay từ đầu năm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp để tăng thu, đặc biệt là chống thất thu ngân sách nên kết quả thu đạt khá. Nhiều khoản thuế, phí, lệ phí thu đạt cao so với kế hoạch, đặc biệt là khoản thu thuế tài nguyên, thu cấp quyền sử dụng đất, thuê đất.

Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 30-6-2016 là 63 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch giao. Đặc biệt, có 5 xã đã hoàn thành và thu vượt kế hoạch giao là các xã An Thủy, Phong Thủy, Mỹ Thủy, Xuân Thủy và Ngư Thủy Trung.

Cũng trong những tháng đầu năm nay, UBND huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo quản lý, điều hành và kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách đúng dự toán, chế độ quy định, đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dự ước tổng chi ngân sách nhà nước đến 30-6-2016 là 260 tỷ đồng. 

P.V