.

Thành lập mới 330 doanh nghiệp

Thứ Hai, 11/07/2016, 09:08 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Kế hoạch-Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 330 doanh nghiệp (trong đó có 125 công ty TNHH hai thành viên, 175 Công ty TNHH một thành viên, 21 công ty CP và 9 doanh nghiệp tư nhân), tăng 25% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 1.639 tỷ đồng.
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm có 42 doanh nghiệp (DN) giải thể, trong đó giải thể tự nguyện 11 DN, chuyển đổi loại hình hoạt động 15 DN. Đến nay, tổng số DN trên địa bàn tỉnh là 4.562 DN, với tổng số vốn đăng ký 23.000 tỷ đồng.
 
Sở Kế hoạch-Đầu tư cũng đã tiến hành 7 đợt hậu kiểm, kiểm tra 32 DN, thu hồi 16 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
Ngoài ra, 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 7 HTX, giải thể 1 HTX. Như vậy, toàn tỉnh có 257 HTX và 610 tổ hợp tác, tăng 425 tổ so với đầu năm 2016.
 
P.V