.

Thị xã Ba Đồn: Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 183 tỷ đồng

Thứ Năm, 22/10/2015, 10:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong 9 tháng đầu năm đạt trên 183 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, các dự án chiếm 68,3%, nguồn ngân sách thị xã, đóng góp của nhân dân chiếm 31,7%.

Từ nguồn vốn nói trên, thị xã đã tập trung đầu tư cho các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ sản (chiếm 75,2%) và giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội (chiếm 24,8%).

Đến nay, thị xã đã cơ bản hoàn thành các công trình thuộc chương trình bãi ngang, ven biển, kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn; đặc biệt là các công trình như: tuyến đường nội thị khu phố 5, tuyến kênh mương thoát nước phường Ba Đồn, tuyến đường đi qua phường Quảng Long, kè chống sạt lở Kênh Kịa và các tuyến đường nông thôn mới tại các xã Quảng Tiên, Quảng Hải, Quảng Văn...

H.C