.

Cao su mủ khô giảm 70% giá trị so với thời kỳ cao điểm

Thứ Bảy, 13/06/2015, 10:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Công thương cho biết, hoạt động xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, hầu hết các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh đề sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

a
Giá cao su xuất khẩu liên tục giảm trong 3 năm qua.

Cụ thể, giá trị kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đạt 40,3 triệu USD, bằng 83% so cùng kỳ và đạt 26,9% kế hoạch năm. Trong đó: khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 39,9 triệu USD, chiếm 98,9%; còn lại là của khu vực kinh tế nhà nước; xuất trực tiếp đạt 25 triệu USD, chiếm tỷ trọng 62%, xuất uỷ thác chiếm 38%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm so với cùng kỳ: cao su xuất được 5.970 tấn, kim ngạch 10,1 triệu USD, bằng 74%; thuỷ sản 50,4 tấn, bằng 64%; dăm gỗ khô 81 ngàn tấn, bằng 80%; gỗ các loại 4,5 ngàn m3, bằng 34%; phân bón 3.000 tấn, bằng 68% so cùng kỳ.

Nguyên nhân xuất khẩu giảm mạnh là do thị trường xuất khẩu trên địa bàn vào Trung Quốc bị suy giảm về lượng và giá trị. Đặc biệt, sản phẩm xuất khẩu chủ lực là cao su mủ khô vào thị trường Trung Quốc giảm 38% về giá trị, giảm 26% về số lượng so với cùng kỳ và giảm đến 70% giá trị so với thời kỳ cao điểm; sản phẩm gỗ giảm 59% về giá trị và giảm 54,6% về khối lượng.

Tr.T