.

Huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh

Thứ Hai, 23/03/2015, 14:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Quảng Thọ là địa phương có tiềm năng về đất đai, có điều kiện tự nhiên ưu ái với bờ biển dài 3km thuận lợi cho phát triển các ngành nghề dịch vụ, du lịch và thủy sản. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân Quảng Thọ đã phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, trên cơ sở đầu tư phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, Quảng Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề.

>> Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp như: phát động bà con nông dân làm thêm vụ hè-thu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng tỷ lệ gieo trồng các loại giống mới, giống có chất lượng cao, tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ... nhờ vậy, năng suất, sản lượng lương thực của phường tăng từ 47 tạ/ha năm 2010 lên 51 tạ/ha năm 2014.

Theo đó, cơ cấu mùa vụ cũng được thay đổi từ 38 ha vụ hè-thu năm 2010 lên 69 ha vụ hè-thu năm 2014. Tổng sản lượng lương thực toàn phường năm 2010 đạt 1.400 tấn, đến năm 2014 đạt trên 1.443 tấn. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của nhân dân Quảng Thọ chỉ đạt 16,7 triệu đồng/người/năm thì năm 2014 đã đạt gần 23 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra 4,8 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, nhân dân địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để cải tạo đàn gia súc như: chương trình sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn... Riêng đối với gia cầm, bà con nông dân đã du nhập thêm các giống siêu nạc và siêu trứng, đồng thời tập trung đầu tư giống, thức ăn, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xác định lĩnh vực thuỷ sản là ngành kinh tế góp phần nâng cao đời sống của người dân, những năm qua, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chú trọng việc đầu tư mua sắm ngư lưới cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đánh bắt trong giai đoạn hiện nay. Nhờ vậy đã góp phần thúc đẩy khai thác, đánh bắt thuỷ sản phát triển, hiệu quả đánh bắt năm sau cao hơn năm trước, đời sống ngư dân ngày càng ổn định.

Đoàn viên thanh niên phường Quảng Thọ ra quân làm vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.
Đoàn viên thanh niên phường Quảng Thọ ra quân làm vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Năm 2010, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn phường đạt 171 tấn, đến năm 2014 đạt 243 tấn, tăng 72 tấn so với nghị quyết đề ra. Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, cùng với việc phát huy các ngành nghề sẵn có như: mộc, nề, hàn, tiện, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ điện tử... nhân dân địa phương đã duy trì và phát triển về cả quy mô lẫn hiệu quả kinh tế các nghề truyền thống như nón lá và tre đan.

Năm 2014, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn phường đạt trên 126 tỷ đồng, tăng 82 tỷ đồng so với năm 2010. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong 5 năm qua, kinh tế cá thể và kinh tế hợp tác trên địa bàn phường Quảng Thọ phát triển mạnh nhờ cơ chế quản lý thay đổi và chính sách ưu tiên từ các kênh cho vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đến nay, trên địa bàn phường có 81 tổ hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, cơ khí sửa chữa, dịch vụ vận tải và 31 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo cho một lực lượng lao động lớn ở địa phương. Lĩnh vực dịch vụ và thương mại ngày càng phát triển rộng khắp trên địa bàn phường đã bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. 

Trong 5 năm qua, phường Quảng Thọ đã huy động được trên 19,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, trong đó nguồn vốn từ các dự án và ngân sách Nhà nước chiếm 45%, nguồn vốn từ ngân sách phường và nhân dân đóng góp chiếm 55%. Từ nguồn vốn nói trên, phường đã tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả một số công trình như: trụ sở UBND phường, nhà văn hoá, nhà hiệu bộ đa chức năng trường mầm non, nhiều phòng học và hàng rào cho các trường học, quy hoạch 3 khu dân cư mới...

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Quảng Thọ đã đạt 14/19 tiêu chí, với tổng nguồn vốn huy động được gần 10 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Nhờ sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, toàn phường đã hiến gần 8.300 m2 đất và hơn 9 nghìn cây cối các loại  để xây dựng các tuyến đường cấp phối nội đồng và mở rộng đường giao thông trong khu dân cư. Hiện tại, phường đã hoàn thành tiêu chí về thu nhập, một trong những tiêu chí khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2014, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII và chương trình hành động của Đảng ủy cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Song song với việc tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển về cả bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân và khơi dậy giá trị, bản sắc văn hóa của vùng đất và con người địa phương.

Đến nay toàn phường có 4/5 làng văn hóa, 3 đơn vị văn hóa, 1.785 gia đình văn hóa, 1.184 gia đình thể thao. Hệ thống giáo dục-đào tạo trên địa bàn phường theo đó cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ, quy mô trường lớp được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng cao rõ rệt.

Trong 5 năm qua, đã có 126 học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Phường duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức 1 đối với Trường tiểu học Nhân Hải và chuẩn quốc gia mức 2 đối với Trường tiểu học Quảng Thọ. Mạng lưới y tế trên địa bàn được đầu tư đồng bộ góp phần nâng cấp chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn phường có trên 1.600 lao động được giải quyết việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11% xuống còn 4,5% vào cuối năm 2014.

Nhằm tiếp tục gặt hái được những thành quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới, chính quyền địa phương và nhân dân Quảng Thọ quyết tâm tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các thành phần kinh tế để tạo bước chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng, tốc độ tăng trưởng. Phường sẽ tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại.

Lê Đình Lượng, Phó Bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ