.

Nông dân nỗ lực thi đua

Thứ Tư, 18/03/2015, 08:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, các cấp Hội Nông dân ở Tuyên Hoá đã tăng cường chỉ đạo, vận động các hội viên nông dân tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua này, đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân ngày càng phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Những năm gần đây, Hội Nông dân Tuyên Hoá luôn bám sát nghị quyết, các chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy, chính quyền huyện. Trên cơ sở đó, hội đã tập trung chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của nông dân Tuyên Hoá những năm qua có các phong trào trọng tâm như: "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới"; "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh"...

Cụ thể, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở huyện Tuyên Hoá đã tạo sức lan toả lớn và mở ra hướng làm giàu tương đối bền vững cho hàng trăm hộ nông dân. Hiện nay, 100% hội viên nông dân huyện Tuyên Hoá đều tiến hành đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đạt từ cấp cơ sở trở lên.

Nông dân Tuyên Hoá tham gia phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
Nông dân Tuyên Hoá tham gia phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Ngoài ra, nhiều nông dân còn đăng ký xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng gia trại và trang trại. Chỉ tính riêng trong năm 2014, toàn huyện có 68 hộ đăng ký xây dựng mô hình kinh tế và đã có 57 mô hình được xây dựng, trong đó có nhiều mô hình phát triển rất hiệu quả như: mô hình chăn nuôi tổng hợp của chị Cao Thị Thương Huyền, xã Hương Hoá; mô hình chăn nuôi bò đàn của anh Đặng Thanh Long, xã Châu Hoá; mô hình nuôi gà của anh Nguyễn Thế Cương, xã Văn Hoá...

Thời điểm này, toàn huyện Tuyên Hoá có 4.795 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 10 mô hình kinh tế được công nhận là trang trại (trong đó 8 mô hình chăn nuôi, 2 mô hình lâm nghiệp)...

Để thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới; chú trọng cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi...

Đối với phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tuyên Hoá đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...

Bằng những việc làm cụ thể như: tích cực vận động hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng không ngừng nâng cao năng suất, giá trị trên một đơn vị diện tích; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, tổ liên gia hợp tác sản xuất; vận động nhân dân hiến đất, tài sản, công sức, tiền của để xây dựng các công trình nông thôn mới..., Hội Nông dân Tuyên Hoá đã khơi dậy được sức dân rất mạnh mẽ xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuyên Hoá cho biết, các phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân Tuyên Hoá phát động, đã góp phần tích cực củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể và cá nhân điển hình. Những phong trào thi đua đó đã thực sự lan toả, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của nông dân trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Chẳng hạn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân Tuyên Hoá đã giao chỉ tiêu cho mỗi đơn vị cơ sở phải xây dựng được ít nhất 1 mô hình có ý nghĩa, hiệu quả. Nhờ đó đến nay, 20/20 hội cơ sở đều có mô hình tiết kiệm từ 2.000 - 20.000 đồng/tháng/hội viên. Từ nguồn vốn tiết kiệm được, rất nhiều hội viên nông dân ở huyện đã được hỗ trợ cho vay, mượn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, Hội Nông dân Tuyên Hoá còn giao chỉ tiêu cho mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã tiết kiệm từ nguồn thu nhập cá nhân để đóng góp mỗi tháng 100 nghìn đồng, nhằm xây dựng quỹ tham quan, học tập các mô hình kinh tế (nguồn quỹ này trước mắt dành cho các đồng chí cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn mượn không tính lãi)...

Văn Minh