.

Bổ sung trên 4.000ha vào Quy hoạch trồng mới cao su đến năm 2020

Thứ Bảy, 04/10/2014, 11:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2719/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Cây cao su mang lại thu nhập cao cho người dân.
Cây cao su mang lại thu nhập cao cho người dân.

Theo đó, bổ sung 4.028,4ha vào Quy hoạch trồng mới cao su đến năm 2020. Trong đó, huyện Tuyên Hoá 1.652,1 ha tại xã Thanh Hoá; Minh Hoá 443,8ha tại xã Hồng Hoá và Trung Hoá; Bố Trạch 1.329,5ha tại xã Xuân Trạch, Hưng Trạch và Sơn Trạch và huyện Quảng Trạch 603,0ha tại xã Quảng Hợp.

Việc quy hoạch bổ sung trồng mới cao su sẽ góp phần nâng tổng diện tích loại cây này trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Minh Văn