.

Tháng 8, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,6% so với cùng kỳ

Thứ Bảy, 06/09/2014, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn trong tháng 8-2014 vẫn ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 5,5% so với tháng trước, trong 8 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6 % so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: clinker thành phẩm đạt 1,45 triệu tấn, tăng 64%; xi măng đạt 960.000 tấn, tăng 14,7%; điện thương phẩm đạt 454 triệu kWh, tăng 15,5%, nước máy đạt 4,8 triệu m3, tăng 5,5%; đá xây dựng 1,9 triệu m3, tăng 7,2%; gạch xây nung đạt 140 triệu viên, tăng 1,7%...

a
Sản phẩm bê tông đúc sẵn tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp như: sản phẩm bia đóng chai 12,7 triệu lít, giảm 5,3%; quặng titan 27.133 tấn, giảm 11%; mực đông lạnh 889 tấn, giảm 5,2%; đặc biệt sản phẩm tinh bột sắn giảm mạnh nhất với mức(- 60%), chỉ đạt 5.710 tấn...

H.Q