.

Toàn tỉnh đã cấp được 535.019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ Nhật, 14/09/2014, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 535.019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 571.117 ha/603.714 ha, đạt gần 95% về diện tích.

Theo đó, đất của tổ chức đã cấp được 6.633 giấy, với diện tích 409.442ha, đạt gần 99%; đất ở đô thị đã cấp được 45.652 giấy, với diện tích 833ha, đạt 93%; đất ở nông thôn đã cấp được 171.503 giấy, với diện tích 4.303ha, đạt 93,2%; đất sản xuất nông nghiệp đã cấp 273.893 giấy, với diện tích 50.588ha, đạt 82,5%; đất lâm nghiệp đã cấp được 38.478 giấy, với diện tích 105.368ha, đạt trên 87%.

Cùng với việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, thời gian qua, Sở Tài nguyên-Môi trường đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất cho 46 tổ chức, nâng tổng số trường hợp đã đăng ký cho đến thời điểm này lên 1.226 tổ chức.

Hiền Chi